Tilrettelagt transport

OBS!  NYE KORT UTSTEDES IKKE INNTIL VIDERE.

Tilrettelagt transport er et tilbud om drosjetransport til personer som er varig forflyttningshemmede på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er en intensjon om å prioritere personer med livslang forflyttningshemming. 

Endring i TT-ordningen fra og med 1. januar 2024

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt endrede retningslinjer. 

Noen retningslinjer gjelder fra dags dato, noen fra 1. januar 2024 og de siste fra 1. januar 2025.

Vær oppmerksom på følgende endringer i TT-ordningen (tilrettelagt transport) i 2024

  • Det blir innført egenandel på 40 kroner per reise fra 1. januar 2024.
  • TT-kortet kan ikke brukes til å dekke egenandelen.
  • Brukere som per dags dato i år ikke har brukt TT-midlene blir tatt ut av TT-ordningen.
  • Fra og med dags dato blir ingen nye brukere tatt inn i TT-ordningen.
  • TT-brukere må innen 1. oktober 2024 søke om TT-midler for 2025 etter de nye retningslinjene.
  • Det blir opprettet venteliste for søkere som fyller kriterieriene og ikke får tilbud om reisestøtte.
     

Spørsmål knyttet til denne saken kan du rette til Seksjon forvaltning, helse og omsorg

Artikkelliste