Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport er et tilbud om drosjetransport til personer som er varig forflyttningshemmede på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er en intensjon om å prioritere personer med livslang forflyttningshemming. 

Slik søker du

  • For at søknaden skal behandles og godkjennes, må du levere både legeerklæringsskjema (1) og søknadskjema(2):

 

1. Legeerklæringsskjema

Skjemaet skal returneres til Servicetorget i Kristiansund kommune:

  • Servicetorget, postboks 178, 6501 Kristiansund. Eller:
  • Skranken på Servicetorget, Vågeveien 4, 6509 Kristiansund


2. Søknadskjema for tilrettelagt transport

Skjemaet skal returneres til Servicetorget i Kristiansund kommune:

  • Servicetorget, postboks 178, 6501 Kristiansund. Eller:
  • Skranken på Servicetorget, Vågeveien 4, 6509 Kristiansund


Hva skjer videre

  • Godkjente brukere får tilsendt brukerkort med fastsatt beløp som kan brukes ved drosjereiser

 

Egenandel

  • Kommunen har ingen egenandel for tilrettelagt transport

 

Retningslinjer