Aktivitetstilbud

Kristiansund kommune tilbyr dag/aktivitetstilbud i regi av psykisk helse og rus ved ulike lokaliseringer.

Aktivitetssenteret

Varierende tilbud fra mandag til fredag. Felles for alle er målsetningene om å gi deltakerne mulighet til å medvirke i aktiviteter som gir rom for utvikling og mestring.

Vi har fokus på sosialt samvær, arbeidstrening, motivasjon, styrke egenverdi gjennom å bruke egne ressurser, bygge selvtillit, slik at den enkelte får tilpassede meningsfylte aktiviteter som gir innhold og struktur i hverdagen og opplevelsen av å være til nytte. Tilbudenen er varierende og er med på å bygge sosialt nettverk.

Våre tilbud gir mulighet til å delta i fysiske aktiviteter som lengere turer i skog og mark, hobbyaktiviteter, matlaging, brettspill, biljard, bilturer, golf og badeland.

Snekkerboden

Snekkerboden er et tilbud for menn i alle aldre og har fokus på mestring, relasjonsbygging og sosial trening mens man holder på med aktiviteter av forskjellig slag, som å mekke biler, skru litt på båtmotorer og motorsykler, snekring og småjobber og annet forefallende arbeid. Brukere ved Snekkerboden har ulike utfordringer og samles her til et aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte.

Tempokjelleren

Tempokjelleren er et aktivisering, informasjon, sosialt treffsted og tiltak for beboere i Tollåsenga  og er etablert med fast personell  i nær tilknytning til det kommunale boområdet. 


Slik søker du om aktivitetstilbud


Krav til søker

  • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer og/ eller problemer i forhold til rus.
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse og/ eller problemer i forhold til rus.
  • Det er et krav om rusfrihet i aktivitetstilbudene

Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus 
  • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe/egenandel
     

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

Artikkelliste