Søk om psykisk helsehjelp


Slik søker du om psykisk helsehjelp


Krav til søker

  • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
  • Har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
  • Du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp


Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
  • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe
     

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

Kontaktinformasjon

Psykisk helse
Telefon 71 57 40 00

Kontakttelefon utenom ordinær arbeidstid:

Telefon: 959 62 652
Mandag - torsdag: 1500-2200
Fredag: 1500-1600
Lørdag og søndag: 1000-2000

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund