Søk om psykisk helsehjelp


Slik søker du om psykisk helsehjelp


Krav til søker

  • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
  • Har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
  • Du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp


Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
  • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe
     

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

Artikkelliste