Psykisk helsetjeneste for barn og familier

Grunnet dagens spesielle situasjon, med fare for korona-smitte, skal Psykisk helsetjenester for barn og familier som hovedregel kun ha telefonkontakt med kommunens innbyggere. Samtidig utvider vi tilbudet om konsultasjon og veiledning over telefon som ett lavterskeltilbud. Ved behov, kan foreldre, familier, barn, unge og samarbeidspartnere, ta kontakt for konsultasjon/veiledning. tlf. 41 68 81 13 fra 08.30-15.00 alle hverdager.

Tilbyr rask hjelp til gravide, barn og ungdom opp til 20 år med deres familier. Du/ dere trenger ikke henvisning i fra fastlege. 

Vi tilbyr undersøkelse/ behandling/ oppfølgning for

 • Nedstemthet, tristhet, sorg
 • Reaksjoner på livsbelastninger
 • Problemer i forhold til venner eller familie
 • Foreldre som opplever utfordringer i forhold til foreldrerollen
 • Utfordringer i samspill mellom foreldre og barn
 • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom
 • Mistrivsel på skolen
 • Bekymringsfult skolefravær
 • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.

 

Vi tilbyr behandling/ oppfølgning blant annet gjennom

 • Støttesamtaler / terapisamtaler med barn og ungdom, foresatte, gravide/småbarnsforeldre
 • Foreldreveiledning / hjemmeveiledning
 • Familieterapeutiske samtaler
 • Miljøterapeutiske tiltak i hjemmet og i forhold til skole og fritid
 • Varierte gruppetiltak for barn, ungdom og foreldre
 • Veiledning og undervisning til annet fagpersonell i kommunen
 • Telefonkonsultasjoner


Les mer om

Kontaktinformasjon

Psykisk helsetjeneste for barn og familier
Telefon 416 88 113

Telefonen er åpen fra kl 0830-1000

Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400. Stengt mellom kl 1130-1215.

Åpningstider

Mandag- fredag: 0830-1500
Pause: 1130-1215

Adresse

Sentrum helsestasjon
Helsehuset - Fosnagata 13
6509 Kristiansund