Psykisk helse for voksne

Enheten psykisk helse og rus hjelper mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusproblem slik at man i størst mulig grad mestrer egen hverdag, og vi har ulike tilbud som kan styrke din evne til dette. Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Det kan være i form av hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. Målgruppen er personer som bor hjemme og har psykiske lidelser og/eller rusproblem. Tilbudene er frivillige og basert på behov.

Hva får du?

 • Personlig oppfølging og samtaler
 • Forebygging eller ettervern
 • Trening og oppfølging i forhold til dagliglivets aktiviteter
 • Individuell oppfølging og tilrettelegging
 • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • Arbeidsforberedende aktiviteter
 • Rehabilitering
 • Oppfølging og bistand i bolig
 • Koordinering av tjenester og tiltak
 • Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs) og depresjon (KID-kurs)
 • Aktivitetstilbud som ulike gruppetilbud

Hvis du trenger bistand og hjelp for psykisk sykdom, kan du ta kontakt med oss, eller få hjelp fra fastlege/spesialisthelsetjenesten.

 

Slik søker du om psykisk helsehjelp


Krav til søker

 • Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • Du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp
   

Hva koster det?

 • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
 • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe
   

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksrådet ved Psykisk helse og rus som behandler søknaden.

 

Informasjon om psykisk helse for barn og familier

Les mer om psykisk helsetjeneste for barn og familier.
 

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt fastlege, ambulant akutt team - kontakttelefon 948 784 70 eller legevakt


Aktivitetstilbud

Tjenestene har ulike tilbud, klikk her for å lese mer om aktivitetstilbud i Kristiansund kommune


Rask psykisk helsehjelp

Dette er et tilbud til deg med lettere former for angst eller depresjon, og tilbyr hjelp uten lang ventetid. 

Les mer om Rask psykisk helsehjelp

 

 

Kontaktinformasjon

Psykisk helse og rus
Telefon 71 57 48 24
Mobil 959 62 652

Adresse

Øvre Enggate 8

6509 Kristiansund

2. etasje