Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni). Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Kristiansund kommune, og kommuneansatte i Kristiansund som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 948 78 470), eller legevakt.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på Kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Veiledet selvhjelp (interntettassistert)
 • Samtaleterapi


Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

 • Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også komme innom oss på onsdager mellom klokken 0900-1100 for en kort avklaringssamtale.
 • Besøksadresse: Hollendergt. 10, 6509 Kristiansund (inngang på baksiden av NAV bygget).
 • E-post: raskpsykiskhelsehjelp@kristiansund.kommune.no
 • Telefon: 71 57 40 00 (Servicekontoret)
 • Du trenger kun å formidle ditt telefonnummer til servicekontoret, så formidler de dette direkte videre til Rask Psykisk Helsehjelp. Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail.
 • Vi vil ringe deg opp innen to virkedager.

 

Hva koster det?

 • Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp.

 

Henvisning

 • Det kreves ingen henvisning fra lege.
   

Vurderingssamtale

 • Vi vil i perioder ha noen ukers ventetid på vurderingssamtale på grunn av stor pågang.
 • Vi ringer derfor opp alle for en avklaringssamtale innen to virkedager etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.
 • Vi forsøker da å finne ut av om du skal settes på venteliste for nærmere vurderingssamtale, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.
 • Du vil i denne telefonsamtalen få mer informasjon om våre nettkurs, og få tilbud om kode til nettkurs (se video om internettassistert behandling under overskriften "Veiledet selvhjelp" lengre nede på siden).

Kartleggingsskjema til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

Vi ber deg fylle ut alle tre skjema, og ta dem med til vurderingssamtalen.

Informasjonsskriv til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

 


Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er psykologer tilknyttet tjenesten.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.
 

Ansatte ved Rask Psykisk Helsehjelp

 • Gunnfrid Kvarsvik: Kognitiv terapeut
 • Marie Olsson Lindvåg: Kognitiv terapeut
 • Hilde Svensson Sivertsen: Kognitiv terapeut
 • Linda Karin Wiik: Psykolog
 • Hektor Hovgaard: Psykologspesialist/ teamleder

 

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund er blant de første kommunene i landet som tilbyr gratis internettassistert behandling, der vi selv har vært konsulenter på innholdet i programmene.

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle 6 moduler av programmene. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til disse programmene. Ved å gjennomgå disse programmene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Vi ser gjerne at du har prøvd ut et eller flere av disse programmene før du tar kontakt med oss, slik at du vet mer om innholdet i vårt tilbud. 
 

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • "Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig" Bjørn Bjorvatn.

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

 

Samarbeidspartneres hjemmesider

 

Kognitiv.no

 • Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Adresse

Hollendergata 10
6509 Kristiansund