Forebygging

Forebygging er et tilbud/tiltak for ungdom, foreldre og lærere.

Hva inneholder tilbudet:

  • Formidling/bevisstgjøring om alkohol og cannabis til ungdom, foreldre og lærere.
  • Individuelle tilbud som bevisstgjøringsprogram, kortprogram og ihap.
  • Råd og veiledning til enkeltpersoner, grupper, foreldre, lærere og andre profesjoner.
  • Åpent lavterskeltilbud ved Atlanten virderegående skole og Kristiansund videregående skole.

 

Hvor og når

  • Annenhver tirsdag kl 11-13.
  • Atlanten videregående: oddetallsuker på rom 214
  • Kristiansund videregående: partallsuker på helsesøsters kontor.
  • Kan nåes på telefon/sms alle hverdager mellom 08.00 – 16.00
  • Formidling/bevisstgjøring i klasserommet, på foreldremøter og lærermøter.
  • Individuelle tilbud avtales med den det gjelder.

 

Hva koster det:

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

 

Kontaktinformasjon:


Siv Aksnes

Guri Berge