Betalingssatser for helse og omsorg

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 210,-
Inntekt 2-3G 910,-
Inntekt 3-4G 1.315,-
Inntekt 4-5G 2.239-
Over 5G 2.963,-
Per time 335,-
Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Dagopphold i institusjon Per dag 95,-
Døgnopphold i institusjon Pr døgn 175,-
Dagaktivitetstilbud for personer med demens/uttalt kognitiv svikt Pr dag 155,-
Langtidsopphold Maksimalt vederlag 73.328,-
Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Mobilt system Per måned 272,-
Matombringing
Måltid Pris
Middagsporsjon 80,- per måltid
Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Pr stykk 169,-
Fysioterapi og ergoterapi
Type henvisning Behandling Pris
Med henvisning Per behandling Se priser her
Ergoterapi gruppetilbud, kommunal takst Per kurs 400,-

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 400,-
Friskliv flyt Per kurs 600,-
Røykeslutt kurs Per kurs 400,-
Friskliv vedlikehold, valgfritt tilbud ute og sal Per halvår 600,-
Friskliv 60 + Per halvår 600,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-
Friskliv temakveld Per krus Gratis
Frisklivsamtale Per samtale Gratis

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund