Klage på helse og omsorgstjenester

Hva kan du klage på

  • At du ikke har fått  den tjenesten eller omfang du søkte på.
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • Saksbehandlingen.


Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helse,  og omsorgstjeneste eller bolig du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til Kristiansund servicekontor. Et Inntaksrådet sammensatt av fagpersoner ser på vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtak ikke blir endret blir det sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør saken. Klage på bolig blir behandlet på nytt i inntaksrådet.  Behandlingstid på klager er inntil 8 uker.                                          

 

Klage på forhold ved tjenesten

Hvis du er misfornøyd med innholdet i en tjeneste du får, for eksempel på sykehjem, eller i hjemmet bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet eller ved hjemmesykepleien. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og vurdere kvaliteten på tjeneste. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan Kristiansund Servicekontor hjelpe deg.      

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund