Pårørendestøtte


Om du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter.

Målet med veiledning og opplæring er å gi deg trygghet, støtte og mestring i omsorgsarbeidet og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

Hva er en pårørende

Du er en pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan for eksempel være et familiemedlem, en venn eller nabo.

 

Barn og unge som pårørende

Er du under 18 år og pårørende til et annet barn eller voksen med sykdom eller funksjonsnedsettelser, har vi listet opp noen kilder du kan benytte for å innhente informasjon eller få hjelp:

Unge pårørende - Pårørendesenterets egen ressurs for barn og unge pårørende mellom 7-18 år (ungeparorende.no) er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.

 

Voksen som pårørende

Er du en voksen pårørende er det flere steder du kan henvende deg hvis du trenger noen å snakke med:

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid

Er du en pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få gode råd, nyttig informasjon og delta i kurs og grupper med temaer som kan være relevant for deg:

 

Hjelpemidler kan bidra til en enklere hverdag

Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi i hjemmet kan være det du eller dine nærmeste trenger for å få en enklere hverdag. 

 

Informasjon til etterlatte

Er du etterlatt som følge av et dødsfall i nær krets, kan du føle deg både ensom og hjelpeløs, og det kan virke fjernt å skulle tenke på de formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg.

For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen blir bearbeidet.

Nettsider for etterlatte

Nasjonale foreninger for etterlatte

Gruppetilbud, kurs og seminarer

Oversikt over andre tilbud til pårørende

Pårørendesenteret - for pårørende i hele landet (parorendesenteret.no)

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret (parorendesenteret.no) er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.