Slik søker du helse og omsorgstjenester

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Søke på helse og omsorgstjenester

Manuell søknad om helse- og omsorgstjenester til utskrift (pdf)

Behandling av søknad

Behandlingstid 4 uker. Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.