Søk på helse og omsorgstjenester

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.