Spørreundersøkelse om "Leve hele livet"

Kristiansund kommune vil gjerne ha innbyggernes meninger om reformen "Leve hele livet". Dette gjør vi for å tilpasse tjenestene til de kommende årene. Ved å delta på denne undersøkelsen hjelper du oss med å lage bedre tjenester, tilpasset de behovene som du har fremover.

Det blir flere eldre i Kristiansund kommune. Om 20 år vil det være over dobbelt så mange over 80 år som det er i dag. Det blir også flere yngre eldre. Mange vil være kunnskapsrike og spreke og kan bidra med mye i samfunnet. Andre vil trenge hjelp, og det vil bli flere hjelpetrengende enn det er nå. Felles for alle mennesker er at vi gjerne vil ha styring på eget liv ut fra hva som er viktig for oss.

Klikk på denne teksten for å starte undersøkelsen.