Palliasjon og øyeblikkelig hjelp 3.etasje

Vi har fokus på hverdagsmestring, omsorg og god helhetlig pleie.

Pallativt opphold

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Avdelingen har samarbeid med pallativt team ved sykehuset i Kristiansund og med kreftsykepleier i hjemmetjenesten.

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er for pasienter som kan behandles eller observeres i kommunen i stedet for på sykehus. Dette er en lovpålagt tjeneste for alle kommuner fra 01.01.2016.

Det er lege tilstede daglig som vurderer igangsatt behandling. Det innvilges standard tre dagers opphold men pasientens helsetilstand og behandling er avgjørende om det er behov for utvidelse av oppholdet.

Det interkommunale samarbeidet gjelder Averøy, Tingvoll og Kristiansund

Artikkelliste