Melde bekymring

Hvis du mistenker eller er bekymret for at en voksen risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep, skal du kontakte politiet og/eller TryggEst.

Her kan du melde inn bekymring digitalt.

Når skal jeg melde fra til politiet

 • I en alvorlig og akutt situasjon
 • Situasjonen er alvorlig og akutt både hvis et overgrep nylig har skjedd eller hvis det kan være i ferd med å skje.
 • Du har plikt til å melde fra til politiet om overgrep som er spesielt alvorlige og akutte, uansett om den utsatte ønsker det eller ikke.

For ansatte i kommunen:

 • Er situasjonen alvorlig og akutt skal du alltid varsle ansvarlig leder så fort som mulig. Ansvarlig leder kontakter politiet på telefonnummer 112. 

 • Hvis du ikke kan få kontakt med ansvarlig leder umiddelbart (eller hvis det ikke er hensiktsmessig), ta selv kontakt med politiet.
 • Dere har plikt til å melde fra til politiet om overgrep som er spesielt alvorlige og akutte, uansett om den utsatte ønsker det eller ikke.

Er kommunen din med i TryggEst-ordningen skal dere, i samråd med politiet, også melde saken til TryggEst.

Slik håndterer du en akutt situasjon.

I en alvorlig, men mindre akutt situasjon

 • En alvorlig, men mindre akutt situasjon kan være hvis det ikke er fare for gjentakelse eller bevisforspillelse, eller for eksempel hvis den utsatte forteller om et overgrep tilbake i tid.

For ansatte i kommunen:

 • I en slik situasjon skal du varsle ansvarlig leder så fort som mulig. Ansvarlig leder kontakter politiet på telefonnummer 02800. 
 • Hvis du ikke kan få kontakt med ansvarlig leder umiddelbart (eller hvis det ikke er hensiktsmessig), ta kontakt med ledernivået over eller politiet.

Er kommunen din med i TryggEst-ordningen skal dere, i samråd med politiet, også melde saken til TryggEst.

Når skal jeg melde fra til TryggEst?

 • Alle bekymringer knyttet til overgrep, vold eller utnytting av personer i risikoutsatte grupper, skal meldes til TryggEst-teamet i din kommune (gjelder for kommuner som inngår i TryggEst-ordningen).
 • Du skal melde fra til TryggEst om din bekymring også hvis du mistenker overgrep som ikke er straffbare.
 • Du skal melde fra til TryggEst også når du har kontaktet politiet om en sak, men da i samråd med politiet.

Kommunene som er med i TryggEst

 • TryggEst er et prøveprosjekt som skal gjennomføres i kommunene Porsanger, Alta, Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge kommune, samt bydel Stovner og Ullern i Oslo.

Hva gjør jeg hvis min kommune ikke er med i TryggEst?

 • Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymringen din likevel behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen. Ta kontakt med ansvarlig leder for videre saksgang.

Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?

 • For å gi den utsatte et mer objektivt grunnlag å vurdere en eventuell anmeldelse på kan du forklare hva vedkommende har krav på eller rett til.
 • Hvis personen likevel ikke ønsker å anmelde saken, kan du under gitte vilkår overprøve vedkommende. Dette avhenger av hvor alvorlig forholdet er. Er du i tvil, kan du drøfte det som en anonym sak med politiet eller TryggEst.

Les om taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund