Influensavaksine

Influensavaksine kommer i uke 42.

Det vil komme mer informasjon senere om bestilling av time og hvordan vaksineringen blir organisert i år.