Andre viktige instanser som innbyggerne kan kontakte

Alarmtelefonen: 116 111. Denne telefonen er for barn og unge som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge kan ta kontakt. Det er gratis å ringe.

Kors på halsen: 800 33 321. Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom, eller sende en melding via nettsidene. Korspåhalsen

Info film for barn og unge:  Dette er en YouTube video for barn og unge, hvor Hermine (13 år) stiller spørsmål til Helsedirektoratet om hva Corona viruset faktisk er for noe. Youtubefilm

 

Norsk Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress (NKTVS) har laget noen sider rettet mot ulike grupper. Her finner dere råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen. De har særskilte råd rettet mot sårbare voksne og barn, samt en egen samling råd rettet mot den belastning det er å være i Karantene. Her fins også råd til de som er i arbeid og som opplever situasjonen som stressende. NKTVS

Redd Barna: Nå er skoler, barnehager og fritidstilbud stengt i noen uker fremover. De fleste barn er hjemme og har det trygt. Men noen barn og unge kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme. På denne siden finner du informasjon om hvor du som er barn, ungdom eller voksen kan snakke med noen og få hjelp om du trenger det. Redd Barna

Barnevernet.no.  Er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. Barnevernet

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940. Dette er en telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Tjenesten er åpen alle hverdager.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000. Hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Hjelpetelefonen er åpen døgnet rundt, alle dager i året.

Kirkens SOS: 22 40 00 40. Dette er en døgnåpen krisetjeneste, som også er åpen på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chatt på nettsidene. Kirkens SOS 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123. Denne hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud, og du kan få noen å snakke med når livet er vanskelig.

Snakk om psyken er en chattetjeneste for barn og unge fra 9-19 år, hvor du kan snakke med en trygg voksen om hvordan du har det, om du synes at noe er utfordrende og vanskelig, eller trenger noen å prate med. Du kan chatte gratis og være anonym. Åpningstidene for chatten er mandag – torsdag fra kl. 09:00 – 21:00, fredag fra kl. 09:00 – 15:00 og søndag fra kl. 15:00 – 21:00.  SnakkomPsyken

BARsnakk er en chattetjeneste for barn, ungdom og voksne som har foreldre som har rusproblemer, eller som kjenner noen som har det. Det er helt gratis, og man kan være helt anonym. Barsnakk

Rustelefonen: 08588. Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Barn med sjeldne diagnoser. Frambu har også lagt ut mye informasjon, f.eks. hvordan det er å være søsken som pårørende under koronakrisen. Frambu

Psykososial beredskap.  Dette er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen for nettressursen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Psykososial beredskap