Besøk til eldre og sårbare grupper

 

 

Smittevernstiltak i sykehjem og Rokilde omsorgsboliger

Under revidering. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder. 

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Ha god håndhygiene med god og grundig vask, eller benytt håndsprit

Smittevernstiltak i Storhaugen helsehus

Under revidering. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder. 

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Ha god håndhygiene med god og grundig vask, eller benytt håndsprit

Besøk på Storhaugen Helsehus

Under revidering. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder. 

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Ha god håndhygiene med god og grundig vask, eller benytt håndsprit

Beskyttet status

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.