Besøk til eldre og sårbare grupper

 

 

Smittevernstiltak i sykehjem og Rokilde omsorgsboliger

 

På grunn av fortsatt smittevernrisiko med muterte virus minner vi om våre smittevernsrutiner!

• Pårørende fra kommuner med økt smitte eller smitte med mutert virus må fremlegge negativ test som ikke er eldre enn 3 dager. Ved alvorlig sykdom eller døende beboere gjøres individuelle vurderinger

• Alle pårørende må registrere besøket. Pårørende må gi umiddelbar beskjed dersom de oppdager at de er smittet.

• Alle besøkende som ikke har «beskyttet» status må ha munnbind. Besøkende som har «beskyttet» stauts (se forklaringsboks nedenfor) kan gjennomføre besøk uten munnbind

• Besøk skal gjennomføres i beboerrom med max. 2 besøkende

• Vi ønsker minst mulig besøkende i fellesareal.

• Besøkende skal opprettholde 1-2 meter til beboere/ ansatte/ andre pårørende

• Det er tillat med hjemmebesøk, men besøket må være i henhold til nasjonale anbefalinger

• Ved Rokilde omsorgsboliger er det ingen restriksjoner på antall besøkende i beboers leilighet. Ellers gjelder smittevernsreglene over også for Rokilde.

 

Smittevernstiltak i Storhaugen helsehus

 

På grunn av fremdeles smittevernrisiko med muterte virus minner vi om våre smittevernsrutiner!

• Pårørende fra kommuner med økt smitte eller smitte med mutert virus må fremlegge negativ test som ikke er eldre enn 3 dager. Ved alvorlig sykdom eller døende pasienter gjøres individuelle vurderinger

• Alle pårørende må registrere besøket. Pårørende må gi umiddelbar beskjed dersom de oppdager at de er smittet.

Alle besøkende som ikke har «beskyttet» status må ha munnbind. Besøkende som har «beskyttet» stauts (se forklaringsboks nedenfor) kan gjennomføre besøk uten munnbind

• Besøkende skal opprettholde 1-2 meter til beboere/ ansatte/ andre pårørende

• Det er tillat med hjemmebesøk, men besøket må være i henhold til nasjonale anbefalinger

• Besøksareal brukes fortsatt. Men det er mulighet for å sitte på verandaen ved finvær.

 

Besøk på Storhaugen Helsehus

 

• Avtal besøket på forhånd- ring avdelingen for avtale.

• Besøkstid på Storhaugen mellom kl.12-14 og mellom kl.16-19.

• Besøkstid er maks 60 minutter.

• Du har lov til å ha med gaver, blomster (allergifrie) og lignende

Endringer kan komme RASKT om smittesituasjonen endrer seg. Om noe er uklart, tar du kontakt med avdelingen!

• NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette.

 

Munnbind 

Det er ikke lenger generell munnbinds anbefaling hos ansatte i kommunen som er regnet som beskyttet, så lenge det ikke foreligger symptomer. De ansatte som jobber med beskyttede pasienter under 1 meters avstand, trenger heller ikke å bruke munnbind dersom begge er friske og symptomfrie.

 

Beskyttet status

 

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

  • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
  • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
  • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
  • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

  • De som er fullvaksinerte (se over).
  • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
  • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.