Besøk til eldre og sårbare grupper

 

Nye besøksregler på Storhaugen Helsehus og sykehjemmene

 

MUTERT VIRUS - Egne besøksregler for besøkende som er fra kommunene i listen under

 • Besøk i sykehjem: personer som har vært i en kommune der det har vært utbrudd skal ikke på besøk i sykehjem før tidligst 10 dager etter hjemkomst til  Kristiansund. Unntak ved alvorlig sykdom/palliasjon - ta kontakt med avdelingen.

 • Man kan ikke teste seg ut av karantene.

 • Unntak kan gjøres ved besøk til alvorlig syke og døende.

 

Besøk i sykehjem:

 • Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal sykehjemmet varsles.
 • Fullvaksinerte beboere kan få besøk på rommene sine. Besøkende bosatt lokalt kan komme inn uten bruk av munnbind. Besøkende har ikke lov å oppholde seg i fellesarealer.
 • Det bør være et begrenset antall besøkende som kommer inn på besøk.
 • Besøkende bosatt lokalt trenger ikke bruke munnbind.
 • Det kan komme endringer på kort varsel, dersom smitten lokalt endrer seg.
 • Tilreisende fra områder med høy smitte kan ikke komme på besøk i avdelingene. Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Storhaugen helsehus:

 • Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal Storhaugen varsles.
 • Fullvaksinerte pasienter kan ha besøk i besøkssoner utenfor avdeling, uten bruk av munnbind. Dersom besøket er lokalt bosatt, trenger heller ikke de bruke munnbind.
 • Tilreisende fra områder med høy smitte kan ikke komme på besøk uten karantene. Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Permisjoner til hjemmet: gjelder sykehjemmene og Storhaugen helsehus.

 • Vaksinerte personer kan få permisjon så lenge man besøker de som til vanlig er på besøk i sykehjemmet. Nasjonale regler for besøk i private hjem må følges.
 • Dersom noen i husstanden i ettertid utvikler symptomer må sykehjemmet/Storhaugen informeres.
 • Beboere som ikke er vaksinert, gis ikke permisjon.

 

Munnbind 

 

Pålegg om bruk av munnbind på Storhaugen helsehus har opphørt. Alle beboere er fullvaksinert. Det samme gjelder sykehjemmene Frei, Kringsjå og Bergan.