Besøk til eldre og sårbare grupper

 

Nye besøksregler på Storhaugen Helsehus og sykehjemmene

MUTERT VIRUS - Egne besøksregler for besøkende som er fra kommuner med mutert virus/smitteutbrudd

 • Besøk i sykehjem og Storhaugen Helsehus: Personer som har vært i en kommune der det har vært utbrudd skal ha en negativ test for Covid19 før de besøker sykehjem i Kristiansund. Testen skal ikke være eldre enn 3 dager. Ved besøk, skal de bruke munnbind under besøket.
 • Unntak ved alvorlig sykdom/palliasjon – ta kontakt med avdelingen.

Besøk i sykehjem:

 • Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal sykehjemmet varsles.
 • Alle beboere kan få besøk på rommene sine. Besøkende pålegges å bruke munnbind. Besøkende har ikke lov å oppholde seg i fellesarealer.
 • Det bør være et begrenset antall besøkende som kommer inn på besøk.
 • Det kan komme endringer på kort varsel, dersom smitten lokalt endrer seg.
 • Tilreisende fra områder med høy smitte skal ha en negativ Covid19 test som ikke er eldre enn 3 dager før besøket.  Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

 

Storhaugen helsehus:

 • Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal Storhaugen varsles.
 • Alle beboere kan ha besøk i besøkssoner utenfor avdeling, med bruk av munnbind. 
 • Tilreisende fra områder med høy smitte skal ha en negativ Covid19 test som ikke er eldre enn 3 dager før besøket.  Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Permisjoner til hjemmet: gjelder sykehjemmene og Storhaugen helsehus.

 • Beboere kan få permisjon så lenge besøket er i henhold til nasjonale regler og anbefalinger for besøk i private hjem.
 • Dersom noen i husstanden i ettertid utvikler symptomer må sykehjemmet/Storhaugen informeres.

Munnbind 

På bakgrunn av økende smitte i landet, skal alle besøkende bruke munnbind. Helsepersonell på jobb i disse institusjonene skal bruke munnbind til enhver tid, med unntak av periode med lenger opphold og ved matpause.