Besøk til eldre og sårbare grupper

Du må være helt frisk for komme på besøk på sykehjemmene og Storhaugen Helsehus i Kristiansund. Besøkene må avtales på forhånd og besøkstiden er maksimalt en time. Det er bare to personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom, eller på et besøksrom. Reglene gjelder for alle sykehjem og Storhaugen Helsehus.

Før besøket

 • Du avtaler besøk med avdelingen på forhånd
 • Vi gjennomgår smittevernsrutinene med deg.
 • Vi fører besøkslogg.
 • Du må vaske eller sprite hendene dine.
 • Du blir fulgt direkte til besøksområdet. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealene.

Under besøket 

 • Du bør unngå klemming.
 • Du kan ta med gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene.
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr som kastes på rommet etter bruk. 
 • Husk god håndhygiene når du serverer maten!

Etter besøket

 • Besøkende og beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres.
   

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du som hovedregel ikke komme på besøk. Har du vært på utenlandsreise, må du vente i ti dager etter at du har kommet hjem. Er du nylig blitt testet for korona? Da må du vente med å komme på besøk til du har fått svar på prøven, og svaret må være negativt. Dersom beboer er kritisk syk eller er i livets sluttfase, kan vi gjøre unntak. Da gjelder egne rutiner. 
 

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.


Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene.
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.

Slik kan du skille mellom symptomer på covid-19 og andre tilstander (fhi.no)

Les mer om informasjon og råd til risikogrupper og pårørende på fhi.no