Barnet ditt er smittet av korona

Har du fått beskjed om at barnet ditt er smittet av korona? 

Har du fått beskjed om at barnet ditt er smittet av korona? 

  • Barn i barnehage, grunnskole og videregående skole trenger bare å holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Det anbefales at det blir gitt beskjed til skole/barnehage ved sykdom.