Idrett og aktivitet

Det er de nasjonale smittevernreglene som gjelder i Kristiansund

Sosial kontakt 

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

Barn og unge

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De trenger ikke å holde en meters avstand når de driver med aktiviteten.
   
 • Barn og unge som trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, kan konkurrere med  laget/foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta på idrettsarrangement  utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region.

Voksne

 

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
   
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Maks 30 personer)
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

Smittevern for Idrett (covid 19)

Råd til idrettsforeninger, svømmehall, treningssentre og spa