Informasjon angående Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen i Kristiansund kommune:

Regjeringen har bestemt at Janssen-vaksinen skal tilbys i begrenset omfang utenom vaksinasjonsprogrammet. Janssen-vaksinen er en endosevaksine som gjør at man er fullvaksinert tre uker etter vaksinering. Vaksinen har sannsynligvis dårligere beskyttelse enn m-RNA-vaksinene. Det har i tillegg vært rapportert sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger av vaksinen.

Kommuneoverlegen anbefaler ikke bruk vaksinen.

Befolkningen vil fortløpende få tilbud om Pfizer-vaksinen i løpet av de neste ukene. Smittesituasjonen er under kontroll.

Dersom du allikevel ønsker vaksinen, les mer om kriteriene for vaksinen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bruk-av-janssen-vaksinen-i-norge/id2859838/

Dersom du ønsker vaksinen og kommer inn under kriteriene skal du gjøre følgende:

  • Ta kontakt med din fastlege
  • Fastlegen vurderer hvorvidt du havner innenfor kriteriene
  • Fastlegen henviser til Kristiansund kommune
  • Kommunen har ansvar for bestilling og vaksinesetting
  • Kommunen setter vaksinen på torsdager i Braatthallen