Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19 sykdom eller om du har negativ koronatest. Du finner koronasertifikatet ditt på helsenorge.no 

Koronasertifikatet

Logg på Helse Norge for å se koronasertifikatet ditt

Ikke digital bruker?

Nasjonale myndigheter anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen for å få koronasertifikatet sitt. Om du kjenner noen som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, så kan de likevel få tilgang til koronasertifikat uten å logge seg inn på helsenorge.no. Det kan gjøres på to måter:

Kristiansund kommune tilbyr utskrift av koronasertifikat basert på test

Innbyggere som verken kan bruke digitale løsninger eller Helfos tilbud om koronasertifikat per brev, har rett til å få utskrift av koronasertifikatet basert på negativ test. 

Skal tilby koronasertifikat basert på test til personer vi tester i kommunen

Kommunen, ved servicetorget, kan tilby koronasertifikat basert på vaksine og gjennomgått sykdom. Vi kan også tilby koronasertifikat basert på test, der testen er utført av andre helseaktører (så lenge den er registrert i MSIS-registeret)

Kommunen bistår personer med fødselsnummer, d-nummer eller nasjonalt hjelpenummer.

Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk tilstede. Husk å ta med legitimasjon til Servicetorget.

Helsedirektoratet understreker at det likevel er elektronisk koronasertifikat via helsenorge.no som er normalen, og at utskriftsretten primært er ment for brukere som ikke har mulighet til å bruke elektroniske løsninger. 

Koronasertifikatet inneholder QR-koder med opplysninger som viser om du:

  • er vaksinert
  • har en nylig negativ test
  • har nylig hatt koronasykdom

Det er ikke vits i å skrive ut for tidlig, det er kun gyldig i 90 dager.

Det tar 11 dager fra en positiv test er registrert til koronasertifikatet er oppdatert med grønt. Ved negativ test oppdateres koronasertifikatet fortløpende.