Koronavaksine

Koronavaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vil være gratis.

 Her kan du følge med på hvem som får vaksinen fra uke til uke.

 

Uke 15: Vi kommer så vidt ned til innbyggere født i 1953. Ikke alle innbyggere født i 1953 får vaksine i uke 15. Dette har med antall vaksiner å gjøre. Vent på sms fra kommunen, før du logger deg på www.c19.no/vaksine for å bestille time. Vaksineringen i Braatthallen skjer på torsdag 15. april i uke 15.

Uke 16: Vi kommer så vidt ned til innbyggere født i 1955. Ikke alle innbyggere født i 1955 får vaksine i uke 15. Dette har med antall vaksiner å gjøre. Vent på sms fra kommunen, før du logger deg på www.c19.no/vaksine for å bestille time. Vaksineringen i Braatthallen skjer på torsdag 22. april i uke 16.

 

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine

 

Tid for vaksinering
Vaksinering uke Hvem får vaksine? Antall personer vaksinert med dose en Antall personer vaksinert med dose to Sted for vaksinering dose en + dose to Leverandør
Uke 1 Pasienter på sykehjem 133 Storhaugen helsehus, Kringsjå sykehjem, Barmannhaugen 2. etasje, Frei sykehjem og Bergan sykehjem Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 2 Pasienter på sykehjem, dagtilbud, bemannet omsorgsbolig, dagtilbud og helsepersonell 84 Bergan sykehjem, Barmannhaugen 3etg., Dagtilbud Rokilde, Rokilde omsorgsboliger og luftveislegevakta Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 3 Pasienter på sykehjem, dagtilbud, bemannet og ubemannet omsorgsbolig, dagtilbud og helsepersonell 147 Barmannhaugen 4-6 etasje, Dagtilbud Rokilde, Karitunet, Boxaspenenga, Clausensgata, Bergan omsorgsbolig, Kårhaugen og luftveislegevakta Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 4 Ubemannet omsorgsboliger + en del innbyggere over 90 år (Ello + ambulant) 133 133 Skolegata12-14, Bergan omsorgsbolig, luftveislegevakta, helsearbeidere på Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 5 En del innbyggere fra 86 år og oppover + helsepersonell 343 84 Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 6 En del innbyggere fra 83 år og oppover + helsepersonell 343 147 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 7 En del innbyggere fra 79 år og oppover + helsepersonell 259 133 Braatthallen og Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 8 Helsepersonell (dose 1) + revaksinering (dose 2) 240 343 Braatthallen (dose 1) Ellobygget (dose 2) AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 9 Helsepersonell (dose 1) + revaksinering (dose 2) 122 343 Braatthallen AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 10 Innbyggere 80+ (dose 1) 77 259 Braatthallen AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 11 Innbyggere ned til ca 78 år (dose 1) 385 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 12 Innbyggere ned til 75 år (dose 1) 504 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 13 Innbyggere ned til 72 år og høyrisikogrupper 371 77 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 14 Innbyggere ned til 71 år og høyriskogrupper 756 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 15 Innbyggere ned til 68 år og høyrisikogrupper 882 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 16 Innbygger ned til 66 år og høyrisikogrupper 756 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer

 

Plan for vaksinering - hvem får koronavaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Personer over 65 år
  • Personer mellom 18–64 år i høyrisikogruppen   

Her kan du lese mer om prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene

 

Helsepersonell har blitt prioritert for vaksinering etter retningslinjer fra FHI. 
 
Rekkefølgen kan også endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet, hvilke vaksiner vi får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper.  
 
Det kan være aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.  

Kommunen din kontakter deg via SMS (tekstmelding) dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.

Pfizer-vaksinen må settes kort tid etter at vi mottar den. Vi ber om forståelse for dette og anmoder innbyggerne om å være klare og bistå sine nærmeste i å komme seg til vaksinering til angitt tid og sted.

 

Innkalling til vaksinering 

Du behøver ikke å ringe til kommunen eller fastlegen for å bestille time. Kommunen vil kontakte deg via SMS (tekstmelding) når det er din tur. Alle over 65 år har fått et brev i posten/digitalt brev, med informasjon om hvordan du melder deg på vaksineringen.

 

Egenerklæringsskjema

Her en linken til egenerklæringsskjema som må fylles ut når du skal vaksinere deg. Husk å ta med skjemaet.

Egenerklæringsskjema

 

Transport til vaksinasjonsstedet

Innbyggerne må i utgangspunktet selv komme seg til og fra vaksinasjonsstedet, men Kristiansund kommune er pliktig til å hjelpe med transport. 

 

Får man covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?

Ingen av de aktuelle vaksinene inneholder levende korona-virus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksinere deg. Du kan få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa; hodepine, verking i kroppen, feber, frysninger, tretthet, kvalme samt smerter og rødhet på innstikkstedet. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen.

 

Barn og gravide

De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn og unge. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 16 år.   
Sannsynligvis vil ikke gravide anbefales vaksinasjon da vaksinene ikke er testet på denne gruppen.  De som ammer kan ta imot vaksinen.

 

Vaksinen er gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

 

Informasjon fra nasjonalt hold

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

 

 

Ansvarlig for vaksineringen i Kristiansund kommune er kommuneoverlege Askill Sandvik og vaksinasjonskoordinator Torill Gundersen Gjøstøl.