Koronavaksine

Koronavaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vil være gratis.

Organisering av vaksinering ifbm dose 3

 • Alle over 65 år, som fikk dose 2 for mer enn 6 mnd siden, vil få SMS fra kommunen. Du må da trykke på linken og bestille time for dose 3 via www.c19.no
 • Dersom du ikke har fått SMS kan du likevel bestille time ved å gå inn på www.c19.no
 • NB! Det må ha gått minst 6 måneder siden dose 2 før du kan bestille time
 • Du kan bestille time for deg selv eller andre
 • Du kan også ringe Servicetorget for å bestille time til dose 3

Viktig informasjon:

 • Det er kun Pfizer-vaksinen som gis som oppfriskingsvaksine.
 • De på sykehjem og i en del omsorgsboliger vil få tilbud om vaksine der de bor.
 • Det skal gå minst 6 måneder mellom dose 2 og dose 3.
 • Massevaksineringen foregår i Braatthallen
 • Vaksineringen starter i uke 43. Det vil videre vaksineres mot korona i uke 45, 47 og 49 i Braatthallen.

Kommuneoverlege Askill I Sandvik anbefaler alle over 65 år å ta imot tilbudet om dose 3 av koronavaksinen, dette for å beskytte både deg selv og andre mot sykdom.

Kontakt oss på 7157 4000 eller bestill time på c19.no.

Har du spørsmål send oss en mail på: servicetorg@kristiansund.kommune.no

Vaksinering for de under 15 år

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Kontakt kommunen om du ikke har fått sms. 

Egenerklæringsskjema

Her en linken til egenerklæringsskjema som må fylles ut når du skal vaksinere deg. Husk å ta med skjema.

Egenerklæringsskjema for de over 16 år

Samtykkeskjema for de under 16 år (PDF, 122 kB)

 

Tid for vaksinering
Vaksinering uke Hvem får vaksine? Vaksinedose 1 Vaksinedose 2 Sted for vaksinering dose en + dose to Leverandør
Uke 1 Pasienter på sykehjem 133 Storhaugen helsehus, Kringsjå sykehjem, Barmannhaugen 2. etasje, Frei sykehjem og Bergan sykehjem Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 2 Pasienter på sykehjem, dagtilbud, bemannet omsorgsbolig, dagtilbud og helsepersonell 84 Bergan sykehjem, Barmannhaugen 3etg., Dagtilbud Rokilde, Rokilde omsorgsboliger og luftveislegevakta Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 3 Pasienter på sykehjem, dagtilbud, bemannet og ubemannet omsorgsbolig, dagtilbud og helsepersonell 147 Barmannhaugen 4-6 etasje, Dagtilbud Rokilde, Karitunet, Boxaspenenga, Clausensgata, Bergan omsorgsbolig, Kårhaugen og luftveislegevakta Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 4 Ubemannet omsorgsboliger + en del innbyggere over 90 år (Ello + ambulant) 133 133 Skolegata12-14, Bergan omsorgsbolig, luftveislegevakta, helsearbeidere på Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 5 En del innbyggere fra 86 år og oppover + helsepersonell 343 84 Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 6 En del innbyggere fra 83 år og oppover + helsepersonell 343 147 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 7 En del innbyggere fra 79 år og oppover + helsepersonell 259 133 Braatthallen og Ellobygget Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 8 Helsepersonell (dose 1) + revaksinering (dose 2) 240 343 Braatthallen (dose 1) Ellobygget (dose 2) AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 9 Helsepersonell (dose 1) + revaksinering (dose 2) 122 343 Braatthallen AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 10 Innbyggere 80+ (dose 1) 77 259 Braatthallen AstraZeneca (helsepersonell) Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 11 Innbyggere ned til ca 78 år (dose 1) 385 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 12 Innbyggere ned til 75 år (dose 1) 504 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 13 Innbyggere ned til 72 år og høyrisikogrupper 371 77 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 14 Innbyggere ned til 71 år og høyriskogrupper 756 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 15 Innbyggere ned til 68 år og høyrisikogrupper 882 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 16 Innbygger ned til 66 år og høyrisikogrupper 756 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 17 Innbyggere ned til 65 år og risikogrupper ned til 62 år 756 385 Braatthallen og Bo og habilitering Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 18 Innbyggere ned til 55-64 år med underliggende sykdommer 522 486 Braatthallen og rus og psykiatri Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
uke 19 Innbyggere ned til 55-64 år med underliggende sykdommer 476 371 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 20 Innbyggere ned til 52 år med underliggende sykdommer 52 928 Braatthallen og rus og psykiatri Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 21 Innbyggere ned til 52 år med underliggende sykdommer 30 1010 Braatthallen og rus og psykiatri Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 22 Innbyggeren ned til 18 år med underliggende sykdommer 770 756 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 23 Innbyggere ned til 18 år med underliggende sykdommer 497 756 Braatthallen, rus og psykiatri og bo og habilitering Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 24 Innbyggere fra 64 til 58 år 735 504 Braatthallen Comirnaty fra BionTech og Pfizer
Uke 25 Innbyggere fra 58 til 48 år 1099 478 Braatthallen Comirnaty fra BionTech og Pfizer
Uke 26 Innbyggere fra 48 til 45 år 1200 160 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 27 Innbyggere ned til 44 år. Ungdommer født i 2002 og 2003. Ansatte på skoler og i barnehager. 848 118 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 28 Innbyggere ned til 40 år samt de født i 2001 til og med 1997. Ansatte på skoler og i barnehager. 349 726 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 29 Innbyggere i aldersgruppe 18-24 og 40-44 1817 136 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 30 Innbyggere i aldersgruppe 18-44 1922 194 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 31 Innbyggere i aldersgruppe 18-44 479 1134 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 32 Innbyggere i alle aldersgrupper 250 1308 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
Uke 33 Innbyggere i alle aldersgrupper 114 1529 Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer og Spikewax fra Moderna
Uke 34-37 Vi vaksinerer alle som ønsker det i alle aldergrupper Braatthallen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer og Spikewax fra Moderna
Uke 38-40 Drop-in og timebestilling Bystyresalen på Rådhuset Comirnaty fra BioNTech og Pfizer og Spikewax fra Moderna

 

Plan for vaksinering - hvem får koronavaksine

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem (Ferdig)

2. Alder 85 år og eldre (Ferdig)

3. Alder 75-84 år (Ferdig)

4. Alder 65-74 år (Ferdig)
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)

8. Alder 55-64 år (Ferdig)

9. Alder 45-54 år (Ferdig)

10. Alder 18-24 år og 40-44 år (Ferdig)

11. Alder 25-39 år (Ferdig)

12. Alder 16 og 17 år (Ferdig)

13. Alder 12-15 (Ferdig)

14. Dose 3 til personer med alvorlig immunsvikt

 

 

Her kan du lese mer om prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene

 

Helsepersonell har blitt prioritert for vaksinering etter retningslinjer fra FHI. 
 
Rekkefølgen kan endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet, hvilke vaksiner vi får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper.  

Hvordan bestille time

 • Kristiansund kommune kontakter deg via SMS (tekstmelding) når det er din tur til å få vaksinen.
 • Har du fått SMS kan du logge deg på c19.no/vaksine og bestille time.
 • Du kan ikke velge dato og klokkeslett, men får du problemer med oppsatt time kan du ringe Servicetorget på 7157 4000, så skal vi være behjelpelig med å endre tidspunkt. 

 

Vaksinene vi bruker er:

 • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer. Her kan du lese mer om Comirnaty
 • Spikevax fra Moderna. Her kan du lese mer om Spikevax

Vaksinen må settes kort tid etter at vi mottar den. Vi ber om forståelse for dette og anmoder innbyggerne om å være klare og bistå sine nærmeste i å komme seg til vaksinering til angitt tid og sted.

Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna 

 

Innkalling til vaksinering 

Du behøver ikke å ringe til kommunen eller fastlegen for å bestille time. Kommunen vil kontakte deg via SMS (tekstmelding) når det er din tur.

 

Transport til vaksinasjonsstedet

Innbyggerne må i utgangspunktet selv komme seg til og fra vaksinasjonsstedet, men Kristiansund kommune hjelper til med transport ved behov. Ring Servicetorget på 7157 4000

 

Vaksinen er gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

 

Informasjon fra nasjonalt hold

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

 

Ansvarlig for vaksineringen i Kristiansund kommune er kommuneoverlege Askill Sandvik og vaksinasjonskoordinator Hilde Gustad.