Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vil være gratis.

Koronavaksine

Kristiansund kommune mottok de første vaksinene 6. januar. Våre sykehjemsbeboere er de første som ble tilbudt denne vaksinen. Vi vil etter hvert tilby vaksine til alle personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

Når de ulike vaksineringene vil skje, er det for tidlig å si noe om nå, da det er usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor mange vi får.

Det er kun sykehjemsbeboerne som blir vaksinert i første omgang. Deretter står øvrige eldre for tur. 

Massevaksineringen vil foregå i Bratthallen. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Kommunen er bedt om å legge omfattende planer for gjennomføring av vaksineringen og er i gang med det. 

 

Plan for vaksinering - hvem får koronavaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Personer over 65 år
  • Personer mellom 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus.    

Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.  Det foreligger også kriterier for utvelgelse av hvilke helsepersonell som skal prioriteres her.
 
Rekkefølgen kan også endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet, hvilke vaksiner vi får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper.  
 
Det kan være aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.  

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.

Vaksinen som er godkjent i første runde er av en slik art i forhold til lagring og holdbarhet at kommunen vil ha svært begrenset tidsperspektiv fra vi mottar vaksiner til de skal være gitt til befolkningen. Vi ber om forståelse for dette og anmoder innbyggerne om å være klare og bistå sine nærmeste i å komme seg til vaksinering til angitt tid og sted.

 

Innkalling til vaksinering

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prioriteringsliste og tid/sted for vaksinasjon. 

Du trenger ikke å ringe til kommunen eller fastlegen for å bestille time. Kommunen vil kontakte deg. Alle over 65 år vil få et brev i posten/digitalt, med informasjon om hvordan du melder deg på vaksineringen.

 

Vaksinetype

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. I første omgang er det snakk om vaksinen fra Pfizer/BioNTech som distribueres. Den skal gis i to doser, der dose to gis om lag tre uker etter første dose.  Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene. 

 

Får man covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?

Ingen av de aktuelle vaksinene inneholder levende korona-virus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksinere deg. Du kan få forbigående symptomer som bivirkninger, og som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa; hodepine, verking i kroppen, feber, frysninger, tretthet, kvalme samt smerter og rødhet på innstikkstedet. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen.

Barn og gravide

De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  
Sannsynligvis vil ikke gravide anbefales vaksinasjon da vaksinene ikke er testet på denne gruppen.  

 

Vaksine blir gratis 

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

 

Brev til innbyggerne 65+

Her kan du lese brevet som ble sendt ut til alle innbyggere over 65 år den 09.01.21: Klikk her for å lese brevet (PDF, 219 kB)

 

Informasjon fra nasjonalt hold

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

 

 

Ansvarlig for vaksineringen i Kristiansund kommune er kommuneoverlege Askill Sandvik og vaksinasjonskoordinator Torill Gundersen Gjøstøl.