Lokale vedtak og anbefalinger

Dersom du jobber eller planlegger å reise til Vestnes kommune i nær fremtid, bør du være ekstra påpasselig med smittevernreglene, evt. ta test ved hjemkomst.

Får du symptomer i løpet av 10 dager siden sist besøk i Vestnes kommune bør du ha lav terskel for å gå i karantene og teste deg.  

 

Lokalt vedtak

 

Skjenke- og serveringssteder

Vedtak etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020: Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway. Nåværende vedtak forlenges til og med 30.06.21

 


Lokale anbefalinger

 

Anbefaling til befolkningen og kommunalt ansatte

Personer som har vært i områder med høy smitte/steder med utbrudd av mutert virus siste 10 dagene:

 • Anbefales å gå i karantene til du har fått negativ svar på testen
 • Dersom du er kommunalt ansatt i helse- og omsorg, samt skole og barnehage bør du fremvise negative koronatest før du kan på jobb/skole
 • Ansatte i Kristiansund kommune i andre enheter, som har vært i en av disse kommunene bør være på hjemmekontor i 10 dager etter hjemkomst. Ta kontakt med din leder.
 • For hele befolkningen gjelder dette: Dersom du har hatt besøk av personer fra kommuner med høy smitte, og du utvikler symptomer, gå umiddelbart i karantene og bestill testing.

 

Vi gjør oppmerksom på at dersom testen tas uten symptomer, er det et øyeblikksbilde. Utvikler du symptomer i løpet av 10 dager etter å ha vært i område med mutasjonsutbrudd, bør du snarest ta ny test for avklaring.

Følgende regler gjelder:

 • Besøk i sykehjem: Personer som har vært i en kommune der det har vært utbrudd skal fremvise en negativ koronatest før besøk. Unntak ved alvorlig sykdom/palliasjon, ta kontakt med avdelingen.
 • Ansatte i Kristiansund kommune innenfor helse- og omsorg, og oppvekst bør ha negativ koronatest før arbeid, dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i en av disse kommunene. Du har karantene fram til negativ test foreligger.
 • Ansatte i Kristiansund kommune i andre enheter, som har vært i en av disse kommunene bør være på hjemmekontor i 10 dager etter hjemkomst. Ta kontakt med din leder.
 • For hele befolkningen gjelder dette: Dersom du har hatt besøk av personer fra disse kommunene og de utvikler symptomer, gå umiddelbart i karantene og bestill testing.
 • For hele befolkningen gjelder dette: Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i en av kommunene som nå er stengt ned, ønsker kommuneoverlegen at du tar en korona-test.

Kommuneoverlege Askill Sandvik oppfordrer alle som ankommer Kristiansund og har vært i berørte kommuner de siste 10 dagene, om å ta en korona-test. Denne kan bestilles ved å gå inn på www.c19.no eller ringe koronatelefonen på 71573700.

 

Munnbind

 

Anbefalingene om munnbind gjelder personer over 12 år:

 • Besøkende i sykehjem og omsorgsbolig
 • Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie i situasjoner hvor en meters avstand ikke kan overholdes
 • Skoleelever og alle andre som tar kollektiv transport i pressperioder hvor det er vanskelig å holde avstand