Lokale vedtak og anbefalinger

Nasjonale og lokale vedtak omtales her, dersom det er noe i tillegg til de nasjonale føringene.

Kristiansund kommune følger de nasjonale regler i forbindelse med håndtering av koronapandemien.