Målinger av avløpsvannet

Koronavirus i avløpsvannet. Kristiansund kommune bruker avløpsvannet til å overvåke bakgrunnsnivået av koronavirus i byen. 

Koronavirus i avløpsvannet

Kristiansund kommune er en av få kommuner i Norge, som bruker avløpsvannet til å overvåke bakgrunnsnivået av koronavirus i samfunnet på. Vi tar en ukentlig prøve for å måle virusnivåene i avløpet, for å følge trenden.

Måling fra avløpsvannet fra Hagelin renseanlegg

Hagelin renseanlegg mottar avløp fra over 15.000 av Kristiansunds innbyggere hver dag via avløpsnettet. Ettersom koronavirus ofte finnes i avføring før det er symptomatisk, kan måling av nivåene av koronavirus i avløpet gi oss god oversikt over bakgrunnsnivåene av virus i sentrumsområdet. Målinger kan dermed brukes til å oppdage skjulte tilfeller.

Viruset er ikke aktivt når det er i avløpsvannet, men gir oss god indikasjon på mengde virus hos befolkningen.

Ukentlige målinger

Hver uke tas det en prøve fra innløpet til renseanlegget, over en periode på 24 timer for å prøve å samle inn en mest mulig representativ prøve. Prøven sendes videre til SINTEF NORLAB laboratoriet for analyse.

Prosessen for testing av avløpsvann

Avløpsprøven behandles på lignende måte, som vanlige koronatester. Fra prøven dyrkes det RNA fra viruset. Replikasjonen gjøres i sykluser, hvor hver syklus dobler mengden genetisk materiale. Antall sykluser det tar å produsere noe som kan identifiseres, er kjent som «syklusterskel» eller «CT-verdi». Prøven sjekkes etter hver vekstsyklus for å se om RNA er tilstede. Hver prøve kontrolleres maksimalt 38 ganger. Hvis det etter 38 ganger ikke er detektert virus, er prøven erklært ikke påvist korona virus. Jo lavere CT-tall, desto mer virus er det tilstede.

Historikk tilbake til 2020

Det er tatt prøver siden september 2020, og dette har vist seg å være sammenfallende med kjent historisk sykdomsbilde i Kristiansund.

Jo lavere CT-tall, desto mer virus er det tilstede. Det er tatt prøver siden september 2020, og dette har vist seg å være sammenfallende med kjent historisk sykdomsbilde i Kristiansund. - Klikk for stort bildeJo lavere CT-tall, desto mer virus er det tilstede. Det er tatt prøver siden september 2020, og dette har vist seg å være sammenfallende med kjent historisk sykdomsbilde i Kristiansund. 

Her tas det prøve av avløspvannet. Dette sendes inn for analyse. Avløpsprøven behandles på lignende måte, som vanlige koronatester. Fra prøven dyrkes det RNA fra viruset - Klikk for stort bildeHer tas det prøve av avløspvannet. Dette sendes inn for analyse. Avløpsprøven behandles på lignende måte, som vanlige koronatester. Fra prøven dyrkes det RNA fra viruset. Sylwia Marianna Sivertsen