Regler for reisende

Unngå alle unødvendige innenlandsreiser! Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, samt reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt. 

 

Er du student og kommer hjem til Kristiansund fra områder med høy smitte?

Da anbefaler vi sterkt at du går i ti dagers frivillig karantene. Anbefalingen opphører 01.12.20

 

Må jeg bruke munnbind på reiser i Kristiansund, eller til og fra Kristiansund?

Det er ikke egne anbefalinger om bruk av munnbind i Kristiansund. Vi følger de nasjonale retningslinjene. Det er blant annet påbudt å bruke munnbind når du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport for å komme til karantenestedet. 
Regler om munnbind på helsenorge.no
 

Kommer du til Norge fra utlandet? 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder

 

Reise og ferie i Norge

Regjeringen oppfordrer til å reise mindre – også innenlands i Norge. Ved reiser fra et område i Norge med mye smitte til et område med mindre smitte, bør man redusere antall kontakter de første 10 dager, være særlig oppmerksom på symptomer og håndhygiene, og holde to meters avstand til personer i riksikogruppen. Alle som får symptomer eller tror de har vært utsatt for smitte oppfordres til å teste seg.

Fritidsreiser innenlands i Norge