Sammenkomster og arrangement

 

Private sammenkomster og arrangement - nasjonale regler som også gjelder for Kristiansund kommune

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 10 personer.

Utendørs: Inntil 20 personer. 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 10 personer.

Inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 100 personer 

Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser 

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

 

 

De grunnleggende smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
   

 

Som arrangør er du ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt. VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020: Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway. Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 31. mars 2021.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • alle arrangører bør lage en risikovurdering. Her har du en bruksanvisning. Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf. 
 • Risikovurdering av arrangementer (word)
 • Risikovurdering av arrangementer (pdf)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer (word)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer  (pdf)

 

Uteliv og servering

Vi følger de nasjonale anbefalingene for skjenking.

Dette betyr at det blir tillatt å servere alkohol i forbindelse med matservering inntil klokken 22.

Gjester som skal drikke alkohol har spiseplikt og de får bare servering ved bordet.

 

Du kan ikke søke Kristiansund kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Kristiansund kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)