Sammenkomster og arrangement

Hold dere mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt! Det er den klare anbefalingen fra nasjonale helsemyndigheter. Her er de nasjonale reglene som også gjelder for Kristiansund:

De grunnleggende smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
   

Private sammenkomster i hjemmet

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 


Arrangement utenfor hjemmet 

 • I private samlinger utenfor eget hjem kan det være inntil 20 deltakere. Private samlinger er der familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger (for eksempel bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Det gjelder på offentlige steder og i leide lokaler. 
 • På innendørs arrangement uten fastmonterte seter, kan det maksimalt samles 50 personer.
 • Der det er fastmonterte seter, kan det være inntil 200 personer på samme arrangement. 
   

Som arrangør er du ansvarlig for:

 

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt. VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020: Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway. Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 31. desember 2020.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • alle arrangører bør lage en risikovurdering. Her har du en bruksanvisning. Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf. 
 • Risikovurdering av arrangementer (word)
 • Risikovurdering av arrangementer (pdf)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer (word)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer  (pdf)

Uteliv og servering

 • Det er nasjonal skjenkestopp kl 24.00. 
 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00
 • Servering av alkohol skal skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Kristiansund kommune pålegger at alle serveringssteder med skjenke- og serveringsbevilling registrerer kontaktinformasjon på gjestene. Ordningen skal bidra til å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket. Les mer på helsedirektoratet.no
   

Du kan ikke søke Kristiansund kommune om unntak 

 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Kristiansund kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)