Sammenkomster og arrangement

 

Nye nasjonale endringer som gjelder fra midnatt, natt til fredag 16. april.

 

Private sammenkomster og arrangement - nasjonale regler som også gjelder for Kristiansund kommune

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Arrangementer:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

 

De grunnleggende smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
   

 

Som arrangør er du ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt. VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020: Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway. Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 30.06.21
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • alle arrangører bør lage en risikovurdering. Her har du en bruksanvisning. Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf. 
 • Risikovurdering av arrangementer (word)
 • Risikovurdering av arrangementer (pdf)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer (word)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer  (pdf)

 

Koronaregler for serverings- og skjenkesteder

 

 • Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Serveringssteder som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Gjestene slipper ikke inn etter kl 22.
 •  Konsum av alkohol skal stoppe 30 minutt etter skjenkestopp. Det vil si kl 2230.
 •  Alkohol kan bare serveres sammen med mat.
 • Det skal kun serveres alkohol ved bordene.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Både mat og drikke skal serveres og besørges av serveringsstedet.
 • Man kan ikke bestille en liten rett og deretter fortsette å drikke hele resten av kvelden. Meningen er at en skal kunne drikke alkohol i forbindelse med et måltid. Når måltidet er over skal det ikke serveres mer alkohol.
 • Serveringsstedet skal sørge for at gjester og tilsatte kan holde minst én meters avstand til personer i annen husstand, at de har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir fulgt. 
 

Trygg servering

 

Du kan ikke søke Kristiansund kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Kristiansund kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)