Sammenkomster og arrangement

 

 

 

Private sammenkomster og arrangement - nasjonale regler som også gjelder for Kristiansund kommune

 

Arrangementer:

 • Oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt. Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester. Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

 

De grunnleggende smittevernrådene som gjelder for oss alle

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit
 • Begrens antallet personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
   

 

Som arrangør er du ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt. VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020: Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway. Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 31.08.21
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
 • alle arrangører bør lage en risikovurdering. Her har du en bruksanvisning. Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf. 
 • Risikovurdering av arrangementer (word)
 • Risikovurdering av arrangementer (pdf)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer (word)
 • Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer  (pdf)

 

Koronaregler for serverings- og skjenkesteder

 

 • Skjenking av alkohol må opphøre kl 02 og servering av alkohol skal skje ved bordservering. 
 • Innslippsstopp etter kl 24 opprettholdes. 
 • Serveringssteder som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Det skal kun serveres alkohol ved bordene.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at gjester og tilsatte kan holde minst én meters avstand til personer i annen husstand, at de har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir fulgt.
 

Trygg servering

 

Du kan ikke søke Kristiansund kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Kristiansund kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)