Skole- og barnehagetilbud

Kristiansund kommune følger gult nivå i trafikklysmodellen for alle ungdomsskoler, barneskoler og barnehager. Det betyr et moderat smittevernnivå. 

 

Tometeren gjelder ikke blant elever i skole og barn i barnehage.

Mellom voksne skal man tilstrebe to meter, men en meter skal overholdes!

Som en følge av disse anbefalingene, anbefaler kommuneoverlegen at foreldre i barnehage og skole/sfo om å bruke munnbind når avstand er vanskelig å overholde, som for eksempel hente- og bringesituasjoner.

 

 

Mer om smittevern i skolen finner du på udir.no