Skole- og barnehagetilbud

Ungdomsskolene i Kristiansund går over til smittevern etter gult nivå fra og med onsdag 20.01.1.21

Organisering kan likevel variere noe mellom skolene ut uke 3.

Barnehagene og barneskolene fortsetter på gult nivå

Kristiansund voksenopplæring har kun hatt digital undervisning på nyåret, men starter på rødt nivå fra og med onsdag 20.01.21

Mer om smittevern i skolen finner du på udir.no