Spørsmål og svar om koronavaksinen

 

 

Venter du på vaksine?

 

Det gjør foreløpig de aller fleste i Norge. I likhet med alle andre kommuner må Kristiansund forholde seg til prioriteringslista som er bestemt av helsemyndighetene. Når vi har nok vaksiner, vil vaksinasjon starte i stort omfang. 

I løpet av mandag 25.01 og tirsdag 26.01 vil de aller eldste hjemmeboende få en telefon fra en sykepleier i kommunen. Da får man bestille tid til vaksinering onsdag 27.01 og torsdag 28.01 mellom kl 16 og 20. Vaksineringen vil forgå som en drive-through med bil i koronatestsenteret i Ellobygget. 

Kommuneoverlegen ber om at pårørende og andre stiller opp i forbindelse med transport av sine nærmeste.

Et vaksineringsteam kan komme hjem til de aller sykeste. Dette vil kunne bli avtalt når du ringes opp. 

Etter vaksineringen vil det bli en 20 minutters observasjonsperiode i bil utenfor Ello. Ta på klær som er lette å håndtere i forhold til vaksinering, men husk også varme klær eller et teppe til observasjonstiden.

Alle som skal vaksineres i denne gruppen blir oppringt. De eldre trenger ikke å ta kontakt med kommunen selv.

Drive-through er en effektiv måte å vaksinere på som er godt kjent fra utlandet. Kommunen har også god logistikk knyttet til teststasjonen og god plass til observasjon i ettertid utenfor Ello.

Koronavaksine på 1-2-3

 

Vet vi når vaksinen kommer?

Vi får levering av doser hver uke. Foreløpig får vi ikke så mange doser av gangen. Vent på tekstmelding (SMS) på din mobil for når du kan bestille. Følg også med i media og på kommunens hjemmeside.

 

Hvordan bestiller jeg vaksine?

Du blir ikke innkalt, og du blir ikke oppringt av kommunen. Når kommunen får bekreftet at vaksinene er på vei, setter vi av datoer og bestemmer hvilken gruppe som står for tur. Unntaket fra dette er de aller eldste som vil bli oppringt. 

Når det er din tur til å ta vaksinen, bestiller du time elektronisk på våre nettsider eller c19.no. Du kan ikke bestille time ennå. Vi legger ut lenke til bestillingssiden her når vi åpner for bestillinger. Du kan også ringe og bestille time. Timebestillingen og telefonnummeret blir gjort tilgjengelig så snart vi kommer i gang.

 

Jeg er over 65 år og har ikke mottatt brevet om koronavaksine - hva gjør jeg?

Sjekk først om det ligger i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse skal brevet komme i din vanlige postkasse. Har du ikke mottatt brev fra oss i posten heller kan du ringe servicetorget på 7157 4000 og vi vil sjekke opp hva som kan ha skjedd. 
Klikk her for å se koronavaksinebrevet

 

Kan jeg gå til fastlegen for å få vaksine?

Nei, du skal ikke oppsøke fastlegen. Fastlegene vil ikke ha mulighet til å sette koronavaksine i Kristiansund kommune. De aller eldste vil bli vaksinert i drive-through på Ellobygget, og noen vil få sin vaksine i Kulturfabrikken. Sted avhenger av hvor mange doser vi får. 

 

Hvor skal massevaksineringen foregå?

Vi kommer til å massevaksinere i Braatthallen. Vent på beskjed om når dette blir og når det blir din tur.

 

Hvordan får dere vite at jeg er i risikogruppen?

Vi får lister fra fastlegene hvem som skal prioriteres i aldersgruppen 18-64 med underliggende sykdommer.

 

Hvorfor må jeg ta to vaksiner?

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal tas minimum 21 dager etter den første dosen. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene. 

 

Jeg har ikke bank ID – hvordan får jeg bestilt time til vaksinering?

Du kan be en av dine nærmeste om hjelp til å bestille. Hvem som helst med bank ID kan bestille for deg. Hvis du ikke har noen til å hjelpe deg kan kommunens servicetorg hjelpe deg.

 

Jeg har ikke data og jeg skjønner ikke det med SMS - kan jeg få noen i familien min til å ta imot SMS fra kommunen?

Ja. Be en pårørende kontakte servicetorget og vi kan være behjelpelig med dette. 

 

 

Får jeg vaksinasjonsbrevet i AltinnDigipost eller e-Boks? 

  • Du finner brevet i din digitale postkasse som er Digipost eller e-Boks. Du får ikke tilsendt brevet i papirutgave med posten. (Selv om du ikke åpner brevet).
  • De som ikke har digital postkasse, får brevet i Altinn. Hvis du ikke logger deg inn i Altinn vil du få tilsendt brevet i papirutgave via posten.
  • De som har reservert seg for digital post får sendt brevet i papirutgave via posten.
  • Du kan finne ut av hva du har valgt (digital eller ikke digital postkasse) med å gå inn på norge.no – sjekk din kontaktinfo
  • Det er viktig at du oppdaterer e-post adresse og mobilnummer på norge.no - slik at vi har riktig kontaktinfo på deg

 

Jeg er bosatt i en annen kommune, men har fastlege i Kristiansund. Hvor skal jeg vaksinere meg?

Da skal du vaksinere deg i den kommunen du er folkeregistrert i. 

 

Jeg er bosatt i Kristiansund kommune, men jeg har fastlege i en annen kommune. Hva gjør jeg?

Du vil få innkalling til å vaksinere deg i den kommunen du bor i uavhengig av hvor fastlegen din holder til.

 

Jeg er på besøk i Kristiansund og ønsker å vaksinere meg her. Kan jeg det?

Du skal i utgangspunktet vaksinere deg i den kommunen hvor du er folkeregistrert. De som oppholder seg i kristiansund over tid må ta kontakt med kommunen og vaksineres her. De kan etter hvert (når det blir deres tur på prioriteringslista) ta kontakt med servicetorget og skrive seg på liste. 

 

Jeg bor i omsorgsbolig og har fått brev fra kommunen. Hva gjør jeg - melder meg på massevaksineringen?

Du skal vente på beskjed fra hjemmetjenesten.

 

Jeg bor i Kristiansund, men jobber på plattform/båt og er ute på sjøen når jeg skal ha dose to. Hva gjør jeg?

Dose nummer 2 av koronavaksinen skal tas 21 dager etter dose nummer 1. Det gjør ikke noe at det går mer enn 21 dager før du får dose to, men det må ikke gå mindre enn 21 dager. Når det kommer en annen vaksine til Kristiansund, blir det et annet tidsintervall mellom dose 1 og dose 2, men dette organiserer vi, så det blir riktig. 

 

 

Får de som fyller 65 i 2021 brev om vaksinen nå i 1 runde? Eller må man ha allerede fylt 65? 

Det blir sendt ut brev i slutten av hver måned, så om du fyller 65 år i 2021 vil du altså motta brev den måneden du fyller 65 år. 

 

Jeg har en slik helsetilstand som gjør at jeg må ha med meg ledsager i Braatthallen, men jeg har ikke ledsagerbevis – hva gjør jeg?

Du kan ta med deg noen som hjelper deg. Det er ikke behov for ledsagerbevis. 

 

Hva vil det koste å ta vaksinen?

Regjeringen har bestemt at vaksinen er helt gratis.

 

Jeg ønsker ikke vaksinen – må jeg ta den?

Nei, du må ikke ta vaksinen. Men vi anbefaler sterk at du gjør det så lenge du ikke har allergi mot komponenter, reaksjoner mot tidligere vaksiner osv