Status smittede i Kristiansund kommune

Antall smittede i Kirstiansund kommune 2021
Antall smittede i Kirstiansund kommune 2021
Måned Antall smittede
Januar 33
Februar 2
Mars 4
April 5
Mai 9
Juni 4
Juli 6
Antall smittede i Kristiansund kommune 2020
Antall smittede i Kristiansund kommune 2020
Måned Antall smittede
Mars 16
April 4
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 4
September 11
Oktober 14
November 6
Desember 59