Årets musikkommune

Kristiansund er kåret til Norges musikkommune 2020!

Kulturminister Abid Raja og styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag kunne den 18. desember 2020 avsløre at Kristiansund ble kåret til Norges musikkommune 2020. Overrekkelsen av prispengene på 50.000 kroner skjedde digitalt.   

Oslo, Gjøvik og Skien var også nominert, men måtte til slutt se seg slått av Kristiansund. – Alle finalistene var verdige vinnere og har gjort mye godt arbeid men til sist falt avgjørelsen ned på Kristiansund, sier Borgundvaag som særlig vektlegger det gode samspillet mellom aktørene i Kristiansund kommune. 

Midlene skal komme musikklivet i Kristiansund til gode.

Les mer hos Norsk musikkråd.

 

Juryens begrunnelse:  

  • Vinneren av Norges musikkommune 2020 har et rikt musikkliv, der både amatører og profesjonelle får utfordringer og utviklingsmuligheter i samarbeidsprosjekter og samspill. Kommunen har vist evne og vilje til å møte kreativiteten til de lokale musikkreftene for å finne gode løsninger for å holde liv i musikkmiljøet under en svært krevende tid. Samtidig har kommunen over tid vist vilje til å kjempe for å få et stort opera- og kulturhus til byen som vil bli et samlingspunkt for alt det rike og spennende kulturlivet har å by på. 

  • Under nedstengingen i vår hadde kulturskolen i denne kommunen høyt fokus på̊ fjernundervisning, for å kunne ivareta både elever og ansattes arbeid og utvikling. Kulturskolen har et godt samarbeid med Operaen og de deler stillinger innen flere instrument, slik at de får rekruttert dyktige pedagoger og utøvere til glede for elever og publikum, i tillegg til at det gjør kommunen attraktive blant musikere som arbeidsgivere. 

  • Kulturenheten i kommunen gikk i vår inn i et samarbeid med en lokal leverandør av lys og lyd for å etablere en digital scene, med støtte fra fylkeskommunen. Resultatet av dette har blitt veldig bra og juryen håper dette vil være til inspirasjon for mange andre kommuner. 

  • Kommunelegen har hatt et fokus på helsevennlige arrangement, og samtidig vært veldig aktiv i arbeidet med å trygge arenaer for musikk. Kulturenheten hadde tett dialog med kommunelegen tidlig angående 17. mai, som gjorde at de fikk korpsmusikk i gatene også i år. Samtidig var det ingen korps som betalte leie for lokale eller dirigent i perioden. 

  • Vinneren har vist stor vilje til å lytte til de lokale musikkaktørene og sammen lett etter kreative løsninger i en svært krevende tid, prøvd å finne raske og gode løsninger for å holde den lokale musikkulturen levende, noe som har vært av stor betydning for barn og unge.