Om Bakgården

Bakgården Ungdomshus er en møteplass for ungdommer mellom 15-18 år, som ligge i kjelleren på det gamle biblioteket, med inngang mellom Nordic Light-huset og Caroline kino.

Bakgården ungdomshus skal være en møteplass for ungdommer mellom 15-18 år, der du kan komme uten å måtte kjøpe, prestere eller forplikte deg.

Vi har åpent to dager i uka.

Mandag kl 16.00-21.00 og onsdager klokken 16.00-21.00.

I Bakgården skal du kunne møte opp bare for å være der og møte andre, men også få mulighet til å utforske kunst og kultur uten å måtte prestere. Her kan dere utveksle og utvikle ideer og kunnskap, i et trygt miljø. Huset skal være  ungdomsdrevet, men der kommunen er ansvarlig tilrettelegger og alltid har fagpersoner tilgjengelig.

Målet er at et husstyre, bestående av ungdom, som skal utvikle innhold sammen med de ansatte i Bakgården. Følg med på Bakgården sin Facebookside for informasjon og aktivitet. 

Bakgården ungdomhus har også en datakultursatsning som ligger i 3.etg i Caroline Kino og Konferansesenter, som heter Arkaden.

Åpningstid tirsdager og torsdager klokken 16.00-20.00.