Om Bakgården

Kristiansund kommune jobber med Bakgården Ungdomshus som skal ligge i kjelleren på det gamle biblioteket, med inngang mellom Nordic Light-huset og Caroline kino.

Bakgården ungdomshus skal være en møteplass for ungdommer mellom 15-25 år, der dere kan utforske kunst og kultur uten å måtte prestere. Her kan dere utveksle og utvikle ideer og kunnskap, i et trygt miljø. Huset skal være  ungdomsdrevet, men der kommunen er ansvarlig tilrettelegger og alltid har fagpersoner tilgjengelig.

Målet er at et husstyre, bestående av ungdom, som skal utvikle innhold sammen med barne- og ungdomsrådgiver i kommunen. I dag har ungdomsrådet i Kristiansund valgt dette lokalet som sitt fordypningsprosjekt, og blir viktige bidragsytere til det videre arbeide, både med tanke på innhold, synliggjøring og gjennomføring til ferdigstillelse.

Det har allerede vært flere gratis workshops i Bakgården, og dette vil fortsette i 2020. Det fysiske huset er forventet ferdig i 2021.