Om Bakgården

Kristiansund kommune jobber med Bakgården Ungdomshus som skal ligge i kjelleren på det gamle biblioteket, med inngang mellom Nordic Light-huset og Caroline kino.

Bakgården ungdomshus skal være en møteplass for ungdommer mellom 15-25 år, der dere kan utforske kunst og kultur uten å måtte prestere. Her kan dere utveksle og utvikle ideer og kunnskap, i et trygt miljø. Huset skal være  ungdomsdrevet, men der kommunen er ansvarlig tilrettelegger og alltid har fagpersoner tilgjengelig.

Målet er at et husstyre, bestående av ungdom, som skal utvikle innhold sammen med barne- og ungdomsrådgiver i kommunen. I dag har ungdomsrådet i Kristiansund valgt dette lokalet som sitt fordypningsprosjekt, og blir viktige bidragsytere til det videre arbeide, både med tanke på innhold, synliggjøring og gjennomføring til ferdigstillelse.

Det har allerede vært flere gratis workshops i Bakgården, og dette vil fortsette i 2020.

I påvente av at Bakgården skal bli ferdig, har vi fått lov til å bruke et lokale i det som skal bli nytt kulturhus. Dette blir et midlertidig tilbud, og vil ha som målgruppe ungdommer i alderen 13-18 år. Følg med på Bakgården sin Facebookside for åpningstider og aktivitet.