Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta interessene til ungdom i hele Kristiansund kommune. Vi har representanter inn i alle politiske utvalg i Kristiansund kommune, og er nå godt i gang med arbeidet for inneværende skoleår.

 

Ungdomsrådet består av en fantastisk gjeng engasjert ungdom, og dette er noen av oppgavene våre:

  • Ivareta barn og unges interesser og tale de unges sak, spesielt i saker som angår deres oppvekstvilkår i Kristiansund.
  • Medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter, og gjennom dette skape økt samfunnsengasjement og interesse for lokaldemokratiet.
  • Være et aktivitetsskapende og samarbeidende organ for ungdom.
  • Være en høringsinstans i saker som angår ungdom i Kristiansund.
  • Synliggjøre ungdomsrådets arbeid for ungdom i Kristiansund

Vil du følge med på noe av det vi driver med i løpet av året, kan du følge oss både på Facebook og Instagram!

 

Ungdomsrådet består av Noor Husby (leder), Vilde Kvalvik Nilsen, Adrian Aarøe Holten, Marianne Åshamar, Nathalie Holmen, Jesper Olset, Ada Sofie Bjørvik Kruse, Håvard Brændeland, Nora Helene Kristoffersen, Linnea Ramsvik Bjerknes, Hans Marius Dyrnes og Emma Lyster.
 

Dersom du vil ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en epost til: kulturby@kristiansund.kommune.no 


Klikk her for å lese mer om hva ungdomsrådet gjør. (PNG, 262 kB)

 

  

Kontaktinformasjon

Mattis Himo
Fagleder
E-post

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund