Prisliste

Oversikt over gjeldende betalingssatser finner du her: 

Elevpriser

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.600,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %

 

Priser for fritidskulturlivet

Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.600,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %

 

Priser for andre tjenester

Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 630,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.050,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

Atlanten ungdoms- og kulturskole

Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula Konsert per dag 5.400,-
Aula (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.200,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom i kulturskolen Per dag 420,-
Øvingsrom i kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 210,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 840,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 420,-
Leie av flygel 650,-
Leie av mobilt el-piano Utgår – kontakt kulturenheten
Fullt lydanlegg (m tekniker) Utgår – kontakt kulturenheten
Lite lydanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Taleanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Trådløse systemer Utgår – kontakt kulturenheten
Lysanlegg (lysrigg + mikser) Utgår – kontakt kulturenheten
Lyd og lystekniker Utgår – kontakt kulturenheten
Eksterne lydtjenester Utgår – kontakt kulturenheten

Kontaktinformasjon

Kristiansund kulturskole
E-post
Telefon +47 71 57 54 20

Åpningstider
09:00-15:00

Åpningstider

Kontortid
Mandag-fredag 0900-1500

Undervisning på ettermiddager og kveld

Adresse

Besøksadresse
Dalabergan 3
6511 Kristiansund

Postadresse
Postboks 178
6501 Kristiansund