Lasken

Her finner du informasjon om Lasken badeplass, området og badevannskvaliteten. Lasken er et statlig sikrede friluftslivsområde.

Om Lasken

Lasken ligger i Folkeparken og er et av de mest brukte områdene i Kristiansund. Her finner du turveier på kryss og tvers. Badeplassen ligger ved et Naust med gode bademuligheter. Lasken har kombinasjon av sand, stein og fine svaberg. Her, nede i bukta, er det et nyrestaurert naust med en liten strandeng med lokalt viktig naturbeitemark.

Parkering

Det er en fin bred grusvei ned til Lasken. Her kan du både sykle, gå og trille barnevogn ned. Det kan parkeres ved Atlanten - området på henviste plasser.

Fasiliteter 

Det finnes ingen offentlige fasiliteter, men i Lasken kan du ta med fiskestanga og fiske fra svabergene. 

Badevannskvalitet

Bading frarådes alltid i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading når prøveresultatet har vært over 1000 Intestinale enterokokker per 100ml to ganger på rad.

Badevannskvalitet Lasken

Badevannskvalitet Lasken
Parameter Resultat Enhet
Målt 28.07.2022
E. coli <1 MPN / 100 ml
Intestinale enterokokker 2 CFU / 100 ml

Gjennomsnittlig badevannskvalitet siste fire år - Utmerket


Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

Statlig sikrede friluftslivsområde

Lasken er en del av Atlanten friluftslivsområde. Et statlig sikret friluftslivsområde er et område som staten formelt har godkjent at skal ha denne statusen. 

Det inkludere Folkeparken som er en av de viktigste friluftsområdene i Kristiansund kommune hvor folk kan hvile, drive med sport og sosialt samvær. Her finnes flere rasteplasser og utsiktpunkter. Området er småkupert og knausete, med litt skog i indre deler. Langs sjøkanten med viker, bukter og bassenger finnes det muligheter for bading og fisking.

Bærekraftsmålene

Illustrasjon: FN Bærekraftsmål 3 -God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
Illustrasjon: FN Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Klikk for stort bilde
Illustrasjon: FN Bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
Illustrasjon: FN Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde