Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo-/eller aktivitetsområder.

Hva er nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er frie, allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet.


Oversikt over nærmiljøanlegg

Her finner du en oversikt over nærmiljøanlegg og kontaktinfo i Kristiansund.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund