Retningslinjer for bruk av metallsøker

For å lette mulighetene for personer som ønsker å benytte metallsøkere på kommunal grunn har det blitt laget generelle retningslinjer

Disse regulerer hvor og hvordan en har lov å søke med metallsøker. Det eneste kommunen ber om er å rapportere inn kontaktperson for søk, hvor og når en skal søke.

Som metallsøker har du en plikt til å sette deg inn i lover og regler som er relevante for aktiviteten. Riksantikvaren har utarbeidet felles nasjonale retningslinjer for privat metallsøking.

Dispensasjon:

Det kan søkes om dispensasjon til bruk av metallsøker på steder hvor det i utgangspunktet ikke er tillatt. Hvis området du ønsker å søke i ikke er omfattet i listen over, må det søkes. Søknaden sendes til 05.delt.park@kristiansund.kommune.no

Vilkår:

  • Det kan kun benyttes spade til gravingen. Gravingen skal utføres slik at det fører til minst mulig merke i etterkant. Jord skal legges på et tett underlag, før det tilbakeføres i hullet, og topplaget legges på igjen. Slik som illustrert på bildet.

 

  • Det er ikke lov i områder avmerket på kulturminnesøk.no
  • Kulturminneloven skal følges. Eventuelle funn av gjenstander omtalt i loven skal leveres inn til rett myndighet.
  • Meld fra på e-post til kommunen om hvem du er, hvor og når du skal søke. Dette sendes til 05.delt.park@kristiansund.kommune.no

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00