Idrettsanlegg

Kristiansund kommune har en rekke kommunale og private idrettsanlegg.

Klikk her for oversikt over alle idrett- og friluftsanlegg.

I Kristiansund har vi et rikt utvalg av ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Klikk her for å søke om å leie et idrettsanlegg

Ordinære idrettsanlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggseiere er private idrettslag eller kommune. Anleggseier disponerer selv sitt anlegg og eventuelt utleie av disse.

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo-/eller aktivitetsområder. Disse er frie, allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund