Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

Formålet med kartleggingen er å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftsliv, nå og for kommende generasjoner. Kunnskapen skal brukes som grunnlag i arealplanlegging- og forvaltning, og på den måten sikre innbyggerne mulighet til å drive variert friluftsliv i hjemkommunen. Dette er viktig både i nærmiljøet og i naturen ellers. Vi ønsker å sikre og utvikle områder med ulike kvaliteter for å bidra til et bredt spekter av friluftsaktiviteter for alle.

Arbeidet så langt

En arbeidsgruppe med representanter fra flere avdelinger i kommunen, med god hjelp fra lokale informanter og Nordmøre og Romsdal friluftsråd, har utarbeidet et foreløpig områdekart for friluftsliv.

Arbeidsgruppen har etter beste evne tegnet inn områdene vi vet blir brukt til friluftsaktiviteter, og vurdert verdien på hver av disse etter ei rekke med gitte kriterier. Veilederen "Kartlegging og verdsetting av friluftsområder" fra Miljødirektoratet har vært utgangspunktet for arbeidet.

For at kartleggingen skal bli best mulig, trenger vi hjelp fra brukerne av områdene.

Vi trenger lokalkunnskap om viktige snarveier, turstier, områder for vinteraktiviteter og spontan aktivitet og lek. Det kan være alt fra stedet man plukker sopp eller bær, utendørs møteplasser i nabolaget, hvor man står på skøyter, drar på speidertur eller for å være alene og nyte stillheten og naturen. Det er viktig for oss å få med områdene som blir brukt til aktivitet, med særlig vekt på de minste som kanskje ikke beveger seg så langt. Med friluftsaktivitet mener vi derfor all aktivitet utendørs, fra det nære friluftslivet til de lengste turløypene og fjellturene.

 

Vi ønsker dine innspill til kartet over friluftsområder i Kristiansund kommune.
Finner du mangler i kartet? Gi oss beskjed!

 

Klikk her for å hente inn kartet.

 

Kom med innspill

Om du har kommentarer til et spesifikt areal, for eksempel om avgrensingen er feil/mangelfull, om du er uenig i områdetype eller verdsetting som er foreslått, eller du vil foreslå nye områder, vil vi at du merker av dette i kartet og gir oss tilbakemelding.

 

Følg oppskriften som ligger til høyre på kartet. Og send inn dine kommentarer og forslag til endringer til:
friluftsomrader@kristiansund.kommune.no - innen 25. juni 2020.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

Du kan selvfølgelig også sende inn kommentarer på e-post uten bruk av kartet.

Veilederen kan du laste ned her.