Årsmøte i Kristiansund idrettsråd 2022

Årsmøte i KIR


Årsmøte i Kristiansunds idrettsråd avholdes 24. mai i Kristiansunds turnforenings lokaler i Storgata 2.

Saker som skal tas opp til behandling må være styret i hende innen 10. mai.

Forslag sendes til: Henning@idg.no

Styret i KIR oppfordrer alle idrettslag i byen til å delta. Det er praktisk om lagene kan gi beskjed på forhånd om representasjon. Husk at alle representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Dokumentasjon av dette må foreligge for å få stemmerett.

Vel møtt!

 

Les mer om Idrettsrådet her.

Kontaktinformasjon

Kristiansund Idrettsråd
Leder
E-post
Telefon 932 13 723