Kristiansund Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. 

Line Hoem er daglig leder, hun har kontor i 2.etg i Vågeveien 4

Ny sentral er under bygging i Skolegata, den vil åpne høsten 2019

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?
  • Frivilligsentralen er kort sakt en møteplass formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
  • noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe

   

  Aktiviteter

  • Småjobbsentral; Vi er i etableringsfasen av en småjobb sentral.  Det finnes mange eldre, syke og uføre som har behov for hjelp i hjemmet, og det finnes dem som ønsker hjelp. Vi kobler småjobberen med den som har behov.
  • Besøktjeneste; En til en besøk.
  • Følgetjeneste; Følge til lege, tannlege, frisør, butikk osv. Under etablering.
  • Utstyrssentral under etablering. Vi skal sikre gratis utleie av sports- og friluftsutstyr til lokalbefolkningen.
  • Magasinet; Her kan du levere fra deg pent brukte klær og utstyr. Vi sørger for kobling mot de som har behov.
  • Frivilligsentralen hjelper deg og din organisasjon med søknadsskriving.
  • Vi samarbeider med Kristiansund kommune, lag og organisasjoner med tilrettelegging av aktiviteter.
  • Internasjonal kafe, vår og høst. Et samarbeid med Røde Kors på integreringsfeltet.
  • Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Et samarbeid med Mental Helse og Vårres i Kristiansund.
  • Nettverkstreffet; Et samarbeidsforum for lag og organisasjoner.

   

  Hjemmeside og facebook

   

  Åpningstider

   

                                                                                                                          

  Kontaktinformasjon

  Line Hatmosø Hoem
  E-post
  Mobil 485 06 788

  Adresse

  Besøkadresse:
  Vågeveien 4
  6509 Kristiansund

  Postadresse
  PB 178
  6501 Kristiansund