Barnehage og grunnskole

Musikklek i barnehagen: 

Dette er et tilbud fra oss som kan bestilles av den enkelte barnehage, og det antall ganger man ønsker. Vår musikkterapeut og en av våre musikkpedagoger har skreddersydd 30 minutter med musikk, lek og glede for barn i alderen 4-5 år. Her kan vi garantere inspirasjon for både barn og voksne. Pris pr. formidling er 550,- kr. 

Kultur-SFO: 

Kulturskolen har mulighet til å skreddersy prosjekter på bestilling (så lenge bestillingen kommer i god tid). Vi har god erfaring med prosjekter lagt til SFO-tiden, hvor vi har reist rundt til aktuelle skoler og gjennomført 8-ukersbolker med instrumentopplæring eller med drama- og musikklekbasert opplæring. Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan få til.  

DRAMUS
For elever i 1-2 trinn har vi et tilbud som heter Dramus. Her er det fokus på dramalek og musikklek. Mestring, trygghet, humor, grupperelasjon og inkludering er noe av det som ligger til grunn for det faglige arbeidet i dette tilbudet.