FysMus

FysMus er et tilrettelagt gruppetilbud for barn med spesielle behov i alderen 1-3 år. I gruppen vil det være fokus på glede med bevegelse og musikk. Her vil barna få nye erfaringer og opplevelser gjennom sang, bevegelse, rytme og musikalsk samspill. 

Dette er et pilotprosjekt som kjøres som kurs fra mars og fram til sommerferien (på Kristiansund kulturskole, fredager på formiddagstid). Pris kr. 1.000,-

Tilbudet er utviklet i samarbeid mellom fysioterapeut og musikkterapeut (Forebyggende helsetjenester for barn og unge og Kristiansund kulturskole). 

Velkommen til FysMus!

I søknadsskjemaet - velg først "Musikkterapi", velg deretter "FysMus".