Operakor Ung

Klikk for stort bilde

Operakor Ung 

er et samarbeid mellom Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund. 

  • Koret har som formål å øve inn materiale til OiK sine produksjoner.
  • Koret har også en funksjon som fordypningstilbud for sangere i kulturskolen, med særskilte krav til forpliktelse knyttet til deltagelse/frammøte og egenøving for elevene, stor øvingsmengde og formidlings- og forestillingstrening i en profesjonell ramme. 

Organisering

  • Målgruppe: 11 (6. trinn) til 19 år (vg 3).
  • Elevene melder seg inn i kulturskolen og betaler ordinær elevavgift for å delta i tilbudet.
  • Ukentlig undervisning og daglig drift organiseres av kulturskolen..
  • Prøve- og forestillingsperiodene knyttet til Operafestukene og OiKs familieforestillinger som for eksempel Syver og Beatrice organiseres av operaen. 
  • Operaen har en fast person som tar seg av koret underveis i produksjonene.
  • Elevene som melder seg inn får informasjon ved innmelding/før skoleårets start om prøveperioder og forestillinger, og forplikter seg til å delta på disse.
  • Koret har 20 undervisningsuker i løpet av skoleåret og undervisningstid på ca. 1,5 time/uke (tirsdagskvelder). Det kan også være aktuelt med seminarhelger/workshoper.
  • De faste øvelsene foregår på Kristiansund kulturskole tirsdager fra kl. 1830-2000. 

Meld deg på her: Her finner du søknadsskjemaet

Artikkel i tk.no

Operakor Ung er et samarbeid mellom Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund.

Gjennom dette koret skal ungdom mellom 11 og 19 år få anledning til å oppleve og lære mer om sang, men også lære mer om å stå på en scene og synge.

Det hele ender opp med deltakelse i forestillinger som Nøtteknekkeren og operaforestillinger under de årlige Operafestukene.

– Dette er et fordypningsprosjekt for dem som vil gjøre mer enn å synge. Det er et kor på et høyere nivå enn hva vi tidligere har lagt opp til, og det medfører noen krevende perioder med et tett program. Men det er også et sosialt tilbud, hvor terskelen for å bli med ikke skal være for høy. Det viktigste er at man har lyst, sier fagleder Hanne Tømmervåg ved kulturskolen og Operaens markedssjef Helene Elisabeth Backer.

Bedre tilbud
Deltakerne i koret blir elever ved kulturskolen, hvor det i utgangspunktet er snakk om ukentlig undervisning. Men når det nærmer seg forestillinger, blir elevene tatt hånd om av Operaens system.

– Når Operaen har behov for unge sangere, har de ofte rekruttert dem hos oss. Mens vi har elever som ivrer etter å stå på en større scene. Derfor vil et slikt samarbeid gjennom Operkor Ung kunne gi både kulturskolen og Operaen muligheter til å gi et bedre tilbud, sier Hanne Tømmervåg.

Workshops
Både kulturskolen og Operaen vil stille med lærerkrefter. Det er også aktuelt med workshops, hvor operasolister hentes inn.

– Mange av solistene har enorm sceneerfaring, og det skal deltakerne i Operakor Ung få dra nytte av. En ting er å synge, noe annet er å synge på en scene foran et stort publikum, sier Tømmervåg og Backer.

Kortilbudet starter i september. Påmelding kan gjøres til kulturskolen nå i sommer.

– Vi vil tilpasse undervisningen i forhold til Operaens aktiviteter. Det betyr at det ikke blir jevnlig undervisning gjennom hele året. Gulrota er selvsagt å få være med på proffe forestillinger. Første oppgave blir «Nøtteknekkeren» i desember, sier Hanne Tømmervåg.