Teater

Her bygger vi grunnlaget for utøvelse av- og forståelse for teater som uttrykksform. Dette skjer ved bruk av dramaøvelser, mindre oppsetninger og elevenes egen involvering. 

Drama og teater-arbeid kan gi elevene gode redskaper i livet generelt, det være seg evne til konsentrasjon og fokus, selvtillit, samarbeid, evne til å ta og gi regi/instrukser, kommunikasjon og selvfølgelig rene skuespillerferdigheter.

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Undervisningen er organisert i tre forskjellige grupper: 

  • 3-4 trinn (8-9 år)
  • 5-7 trinn (10-12 år)
  • Ungdomsgruppe fra 8. trinn og oppover (13+)

Undervisningen foregår mandager på kulturskolen. 

Elevplass på teater inkluderer også plass i skolekoret (torsdager, les mer).

DRAMUS
For elever i 1-2 trinn (6-7 år) har vi et tilbud som heter Dramus. Her er det fokus på dramalek og musikklek. Mestring, trygghet og humor ligger til grunn her. Dette er et introduksjonstilbud som legger et grunnlag hos elevene for å gå videre til rene teatergrupper, inn i Skolekoret, eller andre tilbud i kulturskolen.