Teater

Her bygger vi grunnlaget for utøvelse av- og forståelse for teater som uttrykksform. Dette skjer ved bruk av dramaøvelser, mindre oppsetninger og elevenes egen involvering. 

Drama og teater-arbeid kan gi elevene gode redskaper i livet generelt, det være seg evne til konsentrasjon og fokus, selvtillit, samarbeid, evne til å ta og gi regi/instrukser, kommunikasjon og selvfølgelig rene skuespillerferdigheter.

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Undervisningen er organisert i tre forskjellige grupper: 

  • 3-4 trinn (8-9 år)
  • 5-7 trinn (10-12 år)
  • Ungdomsgruppe fra 8. trinn og oppover (13+)

Undervisningen foregår mandager på kulturskolen, i utgangspunktet. I forkant av oppsetninger lager vi prøveplaner, slik at øvingene fram til forestilling blir mer intensiv. Det kreves da at elevene deltar utover vanlig tidspunkt på mandager, og at de gjør gode forberedelser hjemme.