Dramalek

Vi trener på basisferdigheter i drama, samhandling og bruker kreativiteten vår!

Målgruppe: barn i 1.-2. klasse.

Her legger vi vekt på trygghet i gruppe, samspill og lek.

Tilbudet er en introduksjon til teatertilbudet som er fra 3.trinn.

 

Onsdager klokken 1745-1830 på Atlanten ungdoms- og kulturskole.