Drømmestipendet 2020

Er du mellom 13 og 20 år (født tidligst i 2000 og senest i 2007) og driver med musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus eller noe annet?

Har du en drøm som involverer hobbyen din? Da er kanskje Drømmestipendet noe for deg!

I Kristiansund kan du nå søke om å bli nominert som vår kandidat. Søknadsfristen er fredag 17. januar!

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner - til sammen én og en halv million kroner.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere hvor mange de vil innen disse kategoriene: Musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus og annet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne, disse offentliggjøres i løpet av uke 15.

Vil du vite mer kan du se på Drømmestipendets nettsider.

For å søke må du bruke vårt elektroniske skjema: Lenke til påmeldingsskjema for Kristiansund kommune.

Søknadsfristen er fredag 17. januar.

Kjell Neergaard, Ida Lyngstad Kummervold, Hanne Tømmervåg Tetlie - Klikk for stort bildeKjell Neergaard, Ida Lyngstad Kummervold, Hanne Tømmervåg Tetlie

Drømmestipendvinner i Kristiansund 2018 var Ida Kummervold!