Informasjon om fellesaktiviteter høst 2017

Høstival, Julekabaret, UKM: 

Merk av i kalenderen:

I uke 45 (6.-11. november) blir det prosjektuke for mange elever. Vi arrangerer Høstival lørdag 11. november – dette er ei tverrfaglig forestilling. Årets tema er «Drøm». I uke 45 blir det derfor en egen prøveplan som skal følges. De elevene som skal opptre på Høstivalen får beskjed av læreren sin i løpet av høsten. Disse må forplikte seg til å møte på de nødvendige prøvene i prøveuka. Vi gjør vårt beste for å få til god kvalitet på prøvene og gjennomføre det så effektivt som mulig, men noe venting må påberegnes. Det er lurt å ta med matpakke og drikke til prøvene. De elevene som ikke skal delta i selve forestillingen ønsker vi hjertelig velkommen som publikum. Disse vil få gratis inngang. Øvrig publikum får mulighet til å forhåndskjøpe billetter.

18. desember blir det Julekabaret med et utvalg av kulturskolens elever. Her blir det også noen prøver i forkant. De elevene som skal spille her får beskjed fra læreren sin i november.

Utover dette holder lærerne egne elevframføringer/huskonserter ca. en gang i halvåret.

Det kan også hende at lærer ber om å sette eleven inn i grupper for å gjennomføre samspill. Det kan derfor forekomme avvik fra vanlig timeplan, men dette varsles og avtales på forhånd, slik at man finner tidspunkt som passer.

Videre oppfordrer vi våre elever til å melde seg på UKM («Ung kultur møtes»). Lokalmønstringen holdes som regel første uka etter vinterferien. Påmeldingen åpner som regel i februar. Det er et godt sted for elevene å vise fram det de holder på med, og treffe andre barn og ungdommer.