Kristiansund kulturskole fortsetter med fjernundervisning etter påske

Kristiansund kulturskole fortsetter med fjernundervisning etter påske, fra og med tirsdag 14. april. Det er ikke klart når vi eventuelt gjenåpner skolen for vanlig undervisning.

Som meldt på regjeringens pressekonferanse tirsdag 7. april, legges det opp til en gradvis gjenåpning av skolene under koronakrisen: 1.-4. trinn skal tilbake på skolen 27. april, mens regjeringens ambisjon er at resten av grunnskoleelevene skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren.

Kristiansund kulturskole har elever fra 14 forskjellige skoler (9 barne-, 3 ungdoms- og 2 videregående skoler) pluss elever under skolealder, voksne elever og elever i tilrettelagte tilbud som Dissimilis. På grunn av stillingssamarbeid er lærere i kollegiet tilsammen innom 5-6 forskjellige kommuner. Dette skaper et komplekst bilde.

Vi ønsker derfor å vente med å gjenåpne kulturskolen til alle elever er tilbake i grunnskolen. Innen den tid vil vi ha utarbeidet gode planer for smittesikkerhet, hygiene, gruppesammensetninger osv i samarbeid med kommuneledelsen.
  
Dette er i tråd med råd fra Norsk kulturskoleråd, som kan leses her: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/vent-med-a-gjenapne

Vi håper på fortsatt godt samarbeid med elever og foresatte slik at vi greier dette på en så god måte som mulig. Samtidig vil vi takke dere for fleksibilitet, sporty innstilling og fint samarbeid i den perioden som har gått! 

Effy på hjemmekontoret Carina Sørum Øgaard