Kulturskoler fra Nordmøre deltar i felles utviklingsarbeid

Kristiansund kommune deltar sammen med Averøy, Tingvoll, Smøla og Sunndal kommuner i Norsk kulturskoleråds nasjonale veiledningsprogram 2019-2020. 

Fra venstre Svein-Erik Fjeld (veileder fra Utdanningsdirektoratet), Synne Rotvold Røli (ressurslærer fra Kristiansund kulturskole), Merete Fjeldvær (ressurslærer fra Averøy kulturskole), Lone Eines (ressurslærer fra Sunndal kulturskole), Asgeir Gjøstøl (ressurslærer fra Smøla kulturskole), Stig Johansen (ressurslærer fra Tingvoll kulturskole) og Ole Jakob Nedrebø (rådgiver fra Norsk kulturskoleråd). Tore Lyngvær

Kristiansund kommune har sammen med Averøy, Tingvoll, Smøla og Sunndal kommuner søkt på og fått innvilget deltagelse i Norsk kulturskoleråds nasjonale veiledningsprogram 2019-2020.

Her blir kulturskolene veiledet av Norsk kulturskoleråds veilederkorps, som er etablert med bakgrunn i kunnskap og erfaringer fra Utdanningsdirektoratets veiledningskorps for skoleverket.  

Hver kommune er representert med en styringsgruppe som består av skoleeier (kommune), skoleleder (rektor) og ressurslærer (ansatt), og har allerede hatt samlinger i Kristiansund i januar og mars. Kulturskolene på Nordmøre er fra før vant til å jobbe i nettverk, og veiledningsprogrammet blir derfor en naturlig videreutvikling. 

Formålet med veiledningen er at kommunene skal få hjelp til å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen, og bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Slik kan kulturskolene videreutvikles som organisasjon og som del av kommunens samlede tjenestetilbud i tråd med intensjonene for den nasjonale rammeplanen for kulturskolene